Hvem kan blive medlem

For at blive medlem skal du have afsluttet en bachelor-, diplomingeniør-, diplom-, kandidat-, Master/MBA- eller ph.d.-uddannelse fra DTU, DTH, DIA eller IHK.

Netværket er også henvendt til internationale studerende, der har været på udvekslingsophold på DTU, og ansatte, som har været ansat i mere end tre år på DTU.

Hvis du vide mere om, hvornår DTU har fusioneret med andre uddannelsesinstitutioner, kan du læse mere her: historiske fusioner.

Hvorfor blive medlem

  • Fordi du som alumne bevarer kontakten til DTU og kan pleje dit personlige netværk
  • Fordi du via netværket får adgang til faglige events, efteruddannelse og professionel opdatering
  • Fordi DTU via sine faglige netværk (netværk i netværket) tilbyder dig et væld af faglige fordybelsesmuligheder med ligesindede 
  • Fordi du via netværket vil være i søgelyset, når DTU skal besætter poster i sine Advisory og Sounding Boards - eller i forbindelse med sine frivillighedsprojekter (f.eks. mentorer) 
  • Fordi du via DTU Alumni kan bidrage direkte til kommende generationer af ingeniører som ambassadør eller i kraft af dine erfaringer fra arbejdsmarkedet.

Datasikkerhed og medlemskab

Informationer, som du giver os igennem din profil, vil udelukkende blive brugt i DTU-regi og til at sikre vi formidler den information, der er mest relevant for dig.

Du kan altid sætte dit medlemskab i bero. Det gør du ved at gå ind på din profil og deaktivere dit medlemskab: anvend dette link. Venligst send en mail til os, hvis du ønsker at blive slettet helt fra vores database. Dette vil medføre, at du helt mister kontakten til DTU.


Bliv medlem

Bliv medlem af DTU Alumni, DTU's alumnenetværk ved at oprette en profil med e-mail og adgangskode.

DTU - Indgang

Du logger på Alumnenetværket med e-mail og adgangskode.
 

Kontakt

E-mail:
alumni@dtu.dk