Institutter og faglige netværk

DTU's Alumnesekretariat er i løbende dialog med institutterne om at arrangere relevante og faglige tilbud til alumnerne. Det kan være workshops, efteruddannelse eller events med fokus på at holde DTU's alumner opdateret med den nyeste viden.   

Netværk i netværket

Et vigtigt omdrejningspunkt for denne indsats er de faglige netværk, som fungerer som bindeled mellem institutterne og centre og DTU Alumni. 

Som alumne kan du tilmelde dig disse netværk via din alumneprofil og herigennem blive opdateret om relevante arrangementer og ny udvikling inden for områder, der interesserer dig. Der er ikke mødeaktivitet i netværkene, de skal snarere ses som mailinglister.

I dag findes der følgende faglige netværk: 

    
 • DTU Aqua
 • DTU Bioengineering
 • DTU Bioinformatik
 • DTU Business
 • DTU Byg
 • DTU Compute
 • DTU Danchip
 • DTU Diplom
 • DTU Elektro
 • DTU Energi
 • DTU Fødevareinstituttet
 • DTU Fotonik
 • DTU Fysik

 

 • DTU Kemi
 • DTU Kemiteknik
 • DTU Management Engineering
 • DTU Matematik
 • DTU Mekanik
 • DTU Miljø
 • DTU Nanotech                
 • DTU Space
 • Transport DTU
 • DTU Veterinærinstituttet
 • DTU Vindenergi
 • Mentornetværket

 

Det øvrige samarbejde

Sammen med institutterne arbejder DTU's Alumnesekretariat løbende på at udvikle nye alumne- og volontørprodukter. Disse produkter har til formål at bringe alumnenetværkets kompetencer i spil i forhold til DTU og samfundet.  

Således bidrager DTU Alumni med mentorer til institutternes undervisning, karriereudvikling af de studerende og kommercialisering af institutpatenter, mens Alumnesekretariat også løbende finder alumnekandidater til at sidde i institutternes Advisory og Sounding Boards.