Udstilling: Forestillede fremtider

DTU
 
Hvorfor ”Forestillede fremtider”
Som titlen indikerer handler udstillingen om hvad DTU forestiller sig fremtiden bringer af behov, eller sagt på en mere direkte måde, hvordan kan man med teknologiudvikling forbedre menneskets vilkår. Nye erkendelser, der udspringer fra forskningen, er i sig selv et behov der eksisterer helt fundamentalt i mennesket, fordi vi har forstået værdien af øget indsigt. Vi, som sociale og perciperende størrelser, ønsker at forstå større komplekse sammenhænge. De øvrige behov handler om at ”a simple hunch” og dermed gøres et universitet til det man lidt populært kunne kalde videnskabelig trendsspotting. Så forestillede fremtider handler om hvad vi forestiller os fremtiden bringer af behov samtidig med at vi er medskabere af disse.
 
Gældende for videnskab og teknologiudvikling kan man sige, at det er en form for gateway til øget indsigt og når denne konverteres til anvendt forskning gøres det brugbart og dermed til gavn for samfundet. Tag satellitovervågning af f.eks. fiskebestandes bevægelighed, perlekædebroer, diagnostik on-demand, AI, data visualization, energiudvikling, 3D imaging i smartphones, topologioptimering, spildevand, navigation i vores mælkevej, cancerbehandling, kunstige muskler og meget mere. Det er teknologiudviklinger på et niveau, som er klassiske eksempler på at menneskets livsbetingelser bliver forbedret via skabelsen af disse løsninger.
 
Inspirationen til "Forestillede fremtider"
Inspirationsgrundlaget for den kommende udstilling ”Forestillede fremtider” er Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i 1888 i København. Her blev den nyeste teknologi vist frem og fascinerede publikum i en grad, så man ligefrem talte om ”udstillingsfeber” blandt de omkring 1,3 mio. besøgende.
 
Koblingspunkter
Konkret vil Teknologihistorie DTU perspektivere de udvalgte forskningsprojekter ved at trække tråde tilbage til industriudstillingen og lave en kobling fra dengang til i dag. Udstillingen har konkret to perspektiver: at vise teknologiudviklingen op til i dag og at vise de ”forestillede fremtider” som DTU-projekterne giver anledning til. Fælles mål for den tidligere udstilling fra 1888 og DTU´s udstilling trods 130 års tidsmæssig afstand handler det om at være til nytte og at tilfredsstille et fremtidigt behov netop ved at være nyskabende og innovativ. Det kan lyde lidt overambitiøst, men når man går ind i materien vil man opdage at der er hold i påstanden om at forskningen udfylder dette mål.
 

Tidspunkt

tir 20 feb 18 2:00 -
fre 30 mar 18 2:00

Hvor

DTU Bibliotek
Anker Engelunds Vej 1, B101
2800 Kgs. Lyngby