Ingeniøren som leder i informationssamfundet - AFLYST

ARRANGEMENTET ER DESVÆRRE AFLYST

Ingeniører har spillet en fremtrædende rolle i forbindelse med udviklingen af det danske industrisamfund både i erhvervslivet og den offentlige sektor. Nogle af dem har haft en høj profil – ingen nævnt ingen glemt.

Informationssamfundet byder på nye ledelsesmæssige udfordringer, som det er lykkedes at få Per Dannemand Andersen, civilingeniør og professor ved DTU Management Engineering, og Jon Johnsen, civilingeniør og Chief Operating Officer i PFA, til at tale om.

Program
16.00 Velkomst 
16.05 Professor Per Dannemand Andersen, DTU Management Engineering 
16.35 Chief Operating Officer Jon Johnsen, PFA 
17.05 Dialog med tilhørerne om ingeniørens rolle som leder
17.30 Tak for i dag

Per Dannemand Andersen har et indgående kendskab til DTU’s ledelsesuddannelser, hvor hans udgangspunkt er, at DTU uddanner civilingeniører og ikke ledere. Når det er sagt, kan det konstateres, at DTU’s alumner i høj grad er repræsenteret i ledelseslagene i dansk erhvervsliv.

Jon Johnsen er uddannet på DTU og har gjort karriere som leder, og hans indgangsvinkel til diskussionen er, at hans tekniske baggrund har givet ham en forståelse for motorrummet i de virksomheder han har været leder i.

Diskussion forsøger at koble DTU’s uddannelser til den praktiske virkelighed som leder i dansk og internationalt erhvervsliv.

Tilmeld dig her

 

Per Dannemand Andersen

Per Dannemand Andersen
Per Dannemand Andersen er professor i ’Technology Foresight and Innovation' ved DTU Management Engineering, hvor han især har beskæftiget sig med tre områder: teknologisk fremsynstrategiprocesser, strategiprocesser på brancheniveau samt innovation og forskningsstrategi indenfor energiteknologier.

Sideløbende med sin forskningskarrierer har han også praktisk erfaring med ledelse fra forsknings- og universitetsverden, hvor han var leder af forskningsprogrammet Teknologiscenarier ved det daværende Forskningscenter Risø fra 1999 til 2008, hvor en række sektorforskningsinstitutioner blev fusioneret med universiteterne herunder Forskningscenter Risø. Siden 2012 har han ledet afdelingen Technology and Innovation Management på DTU Management Engineering. Per Dannemand Andersen har derfor både kendskab til forskningsmæssige tilgang til ledelse og den praktiske.

Jon Johnsen

Jon Johnsen
Jon Johnsen har en lang karriere som leder i dansk erhvervsliv, hvor han siden 2009 har været koncerndirektør og COO for PFA. Jon Johnsen er uddannet civilingeniør fra DTU i (1993), som giver ham en teknisk indsigt og forståelse i arbejdet i PFA.

Han startede sin karriere som managementkonsulent i PricewaterhouseCoopers, men skiftede herefter til Kommunedata det senere KMD, hvor han fik mulighed for at arbejde med praktisk ledelse. Han var her medlem af direktionen fra 2003. I hans ledelse lægger han vægt på tre ting: at udstikke en retning, at finde talent og skabe en kultur hvor talenter kan udvikle sig.

Hans baggrund som civilingeniør driver hans behov for at forstå de elementer, som udgør motorrummet i en virksomhed, og som danner grundlag for, at han kan arbejde med de tre fokusområder.


Tilmeld dig her

 

 

Tidspunkt

tor 15 nov 18
16:00 - 17:30

Arrangør

DTU Alumni

Hvor

DTU Bibliotek
Anker Engelunds Vej 1, Bygn. 101D
2800 Kgs. Lyngby