På rundtur i DTU’s arkitektur

mandag 13 nov 17

Kontakt

Anne Ringgaard Jørgensen
Projektkoordinator
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 73

DTUplus

Læs mere om Kunstruten og Arkitekturruten her. 
Appen DTUplus kan downloades i iTunes eller Google Play.
En ny app med lydfortællinger giver en guidet tur rundt mellem gammelt og nyt byggeri på DTU Lyngby Campus.

I begyndelsen af november indviede DTU en app-baseret lydguide til arkitekturen på Lyngby Campus. Guiden består af 11 små lydfortællinger, som knytter sig til udvalgte bygninger på området. Arkitekturruten supplerer en tilsvarende kunstrute, der blev indviet for et år siden. Folketingsmedlem og forhenværende kulturminister Bertel Haarder klippede snoren og fulgte med på den første arkitekttur.

DTU Lyngby Campus er det største sammenhængende universitetsbyggeri i Danmark, opført i årene 1961-74 til Danmarks Tekniske Højskole på den tidligere Lundtofte Flyveplads. Området er planlagt af arkitekterne Eva og Nils Koppel i samarbejde med landskabsarkitekterne Edith og Ole Nørgaard som en række såkaldte ’normalhuse’ i gule mursten placeret i et koordinatsystem omkring to gennemgående akser med grønne områder imellem.

Normalhusene er stadig rygraden i campusområdet, men i løbet af de senere år er flere nye bygninger kommet til; bygninger, som på forskellig vis fører de oprindelige tanker om en stram, enkel og funktionel arkitektur ind i nutiden.

"Det ville have glædet H.C. Ørsted, at DTU med kunst- og arkitekturruten sørger for at få den kunstneriske side af sagen med."
Bertel Haarder

De nye bygninger er gennemgående højere end de oprindelige, de leger i det ydre med udtrykket fra de gule mursten og sorte indrammede vinduespartier, og indenfor er der som noget nyt prioriteret store fællesområder, hvor man kan mødes både formelt og uformelt.

Bertel Haarder klippede snoren
Som de oprindelige bygninger er også de nye tegnet af store danske arkitekter, og sammen med forskere, studerende og folk med viden om universitetets historie fortæller de i 11 små lydfiler om tankerne bag de fysiske rammer for universitetets virke.

”DTU’s grundlægger, H.C. Ørsted, insisterede på at forene det naturvidenskabelige med det humanistiske, og det ville have glædet ham at opleve, at DTU med kunst- og arkitekturruten sørger for at få den kunstneriske side af sagen med. Tingene skal hænge sammen, og de, der laver det ene, skal have lidt sans for det andet. Derfor er jeg så helhjertet med til indvielsen i dag,” sagde tidligere kultur- og kirkeminister Bertel Haarder, der klippede den røde snor og dermed erklærede DTU’s arkitekturrute for åbnet.

Efter introduktionen i DTU’s hovedbygning gik turen med historiefortællingen i ørerne til bygning 202, som nogle uger før blev indviet af kronprins Frederik med rapkunstneren Per Vers som munter konferencier. Her talte arkitekt Anders Wesley Hansen fra Rørbæk og Møller Arkitekter om de intentioner, der ligger bag det helt specielle hus, og prorektor Rasmus Larsen afrundede indvielsen af arkitekturruten med ordene:

”Det bliver meget tydeligt, når man hører arkitekten tale, at disse huse er bygget for menneskenes skyld. Det samme kan man sige om alt, hvad vi beskæftiger os med herude. Vi laver ikke teknologi for teknologiens egen skyld, men for menneskenes skyld. Og vi håber, at arkitekturen vil være med til at inducere den grundtanke i alle vores forskere og studerende.”