Diplomuddannelser

Diplomuddannelser - kompetencegivende videreuddannelse

torsdag 18 maj 17
|

Kontakt DTU Diplom Center for Videreuddannelse

DTU Diplom
Center for Videreuddannelse
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
Tlf: 3588 5100
cv@diplom.dtu.dk

Efterårets valgfagsmoduler:

Avanceret internetteknologi
Big Data
Cyber defence & ledelsesansvar (Ny)
Forandringsledelse
Innovation og produktudvikling
IT-projektledelse
Lean konsulent (Ny)
Ledelse af digitale processer (Ny)
Management & globalization (Ny)
Procesledelse inden for byggeri og anlæg

PilSe det samlede udbud
DTU udbyder seks forskellige diplomuddannelser samt enkelte moduler og virksomhedsforløb, der kan opkvalificere dig, og udvikle netop dit potentiale. I en tid med hurtige forandringer og omskiftelige vilkår er der behov for, at du kontinuerligt investerer i udvikling af dine fagkompetencer og ekspertise.

Du kan vælge at tage en hel diplomuddannelse eller nøjes med at følge enkeltmoduler fra uddannelserne, hvis et særligt fagområde interesserer dig:

Diplomuddannelsen i Projektledelse
Diplomuddannelsen i Projektledelse er en kompetencegivende videreuddannelse. Gennem teori og praksis får du indsigt i strategiske, taktiske og operationelle perspektiver. Fokus er på innovation, projektstrategi, projektledelse - metoder og værktøjer samt kommunikation og teamrelationer, der gør dig i stand til at udføre professionel projektledelse.

Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse (EBA)
Med Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse kvalificerer du dig til at forstå og varetage ledelsesopgaver professionelt. Du får viden om forskellige styringsredskaber og ledelsesperspektiver, der giver dig faglige kompetencer til at omsætte strategi til operationelle mål. Fokus er på innovation af forretningsmodeller, lean værktøjer og lean ledelse samt strategi, organisation og ledelse.

Diplomuddannelsen i Ledelse
Med Diplomuddannelsen i Ledelse vil du få styrket dine personlige og faglige kompetencer i forhold til et givet ledelsesområde. Opnå teoretisk og praktisk viden om professionel ledelse til at kunne håndtere komplicerede organisatoriske problemstillinger. Uddannelsens indhold er centreret omkring strategi, det personlige lederskab, organisering, medarbejderudvikling og forandringsledelse.

Diplomuddannelsen i Energi og Miljø
Med Diplomuddannelsen i Energi og Miljø vil du få styrket dine faglige kompetencer inden for bæredygtighed, energioptimering, bortskaffelse og ressourceanvendelse samt forurening og CO2-udslip.  Uddannelsen er for dig, der arbejder med energi, miljø, sundhed og sikkerhed. Undervisningen er centreret omkring arbejdsmiljøledelse med fokus på den ressource, den enkelte medarbejder er, og den værditilvækst medarbejderen bidrager med. Trivselsforhold og medarbejdernes sundhed og sikkerhed skal sikres.

IT-Diplomuddannelsen
IT-Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at varetage systemudviklingsopgaver og kunne omsætte teoretisk viden om it til praktisk systemudvikling. Du udvikler forståelse for de enkelte elementer og deres sammenhæng i et informationssystem. Du vil opnå kompetencer til at deltage professionelt i udviklingsprocessen af avancerede informationssystemer. Flere moduler på uddannelsen kan tages som fjernundervisning.

Diplomuddannelsen i Stærkstrømsteknologi
Diplomuddannelsen i Stærkstrømsteknologi giver dig indsigt i centrale teorier og metoder inden for stærkstrømsområdet. Opnå kvalifikationer til at kunne analysere, dokumentere og formidle løsningsmodeller til fx rådgivnings-, udviklings- eller projekteringsopgaver på områderne elektriske fordelingsanlæg, elektriske installationer, elproduktion og elkonvertering.

---

Fleksibel diplomuddannelse
Den fleksible diplomuddannelse er til dig, der ønsker en deltidsdiplomuddannelse, som du selv kan tilrettelægge. Uddannelsen giver mulighed for at gå på tværs af de fastlagte studieretninger alt efter hvilken faglig profil, du ønsker.

Tilmelding og mere information

PilTilmeld dig allerede i dag
PilMere om diplomuddannelserne
PilMere om mere fleksibel diplomuddannelse
PilMere om enkelte moduler
 
Diplomuddannelserne udbydes på deltid under Lov om Åben Uddannelse, og er på bachelorniveau.
Undervisningen foregår om aftenen på DTU Diploms Campus i Ballerup.