Medlemsundersøgelse 2017

Tak til 4.479 alumner for nyttig feedback

tirsdag 22 aug 17
I slutningen af juni gennemførte DTU Alumni en stor medlemsundersøgelse for at sikre, at DTU Alumnis kommunikation matcher alumnernes ønsker og behov. 12% af alle medlemmer svarede, og vi er nu ved at forberede en række forbedringer ud fra den feedback, vi har fået.

I medlemsundersøgelsen spurgte vi til erfaringer med DTU Alumnis hjemmeside og medlemsportal, de nyhedsbreve og andre e-mails, vi sender, og vores tilstedeværelse på sociale medier. 4.479 alumner tog sig tid til at deltage i undersøgelsen – svarende til 12% af alle medlemmer. Og demografisk udgør de et repræsentativt udsnit af både alle medlemmer og alle alumner fra DTU.

Relevans på tværs af alder og geografi
Besvarelserne har givet os nyttig indsigt og viden, som vi nu arbejder på at omsætte til konkrete forbedringer.

Helt overordnet vil vi se på, hvordan vi bedre kan fortælle, hvad DTU Alumni er, hvordan man kan få glæde af alumnenetværket, og hvad man selv kan bidrage med. I den forbindelse vil vi se nærmere på, hvordan vi kan sikre relevante tilbud til medlemmer på alle steder i livet og i verden.

In English, please
Mange har også kommenteret, at en stor del af vores kommunikation kun foregår på dansk, og vi vil derfor også gøre vores bedste for fremover at imødekomme vores mange engelsksprogede og internationale medlemmer med mere indhold på engelsk.

Servicetjek af hjemmeside, medlemsportal og nyhedsbrev
Vi vil i den kommende tid arbejde på at forbedre vores hjemmeside og medlemsportalen ved at skabe lettere overblik og adgang til det mest efterspurgte indhold.

Tilsvarende vil vi også tilpasse frekvensen af vores nyhedsbrev og indholdet i nyhedsbrevet ud fra, hvad medlemmerne efterspørger.

Mange konstruktive kommentarer
Vi er glade for, at så mange alumner tog sig tid til at deltage i medlemsundersøgelsen, og vi har også fået mange andre gode forslag og konstruktive kommentarer, som vi tager med i vores videre arbejde.

Hvis du er en af de 4.479, siger vi mange tak for dit bidrag til undersøgelsen!

Blandt alle deltagere i undersøgelsen har vi trukket lod om 20 DTU-gavepakker til en samlet værdi af 10.000 kr. Vinderne er blevet kontaktet direkte.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har gode idéer eller kommentarer til, hvordan DTU Alumni kan blive endnu bedre – til glæde for dig og alle andre nuværende og kommende medlemmer.
Skriv til os på alumni@dtu.dk.