Internationale studerende

Mere end 2.500 internationale studerende bidrager til stærkt internationalt DTU

fredag 21 apr 17
|

Kontakt

Morten Overgaard
Kontorchef
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
45 25 11 66
Går man en tur på campus, vil man straks bemærke, at DTU anno 2017 er et universitet med mange internationale studerende. Omkring 2.500 ud af DTU´s knap 11.000 studerende kommer fra andre lande end Danmark.

Årligt kommer 8-900 internationale studerende som udvekslingsstuderende fra ét af DTU´s ca. 200 partneruniversiteter. De er her typisk et semester, nogle er her to semestre, og andre igen kommer for at deltage i DTU Summer University i juni, juli eller august. Mens disse studerende er på udvekslingsophold på DTU, nyder nogenlunde lige så mange DTU-studerende godt af muligheden for at være på udvekslingsophold på de internationale studerendes hjemuniversiteter. Og selvom DTU´s studerende i adskillige undersøgelser udtrykker meget stor tilfredshed med at være på DTU, lider de ikke afsavn, mens de er ude. Det er nemlig generelt meget attraktive universiteter, som de internationale udvekslingsstuderende kommer fra, og som DTU-studerende dermed har mulighed for at komme på.

Flertallet af de internationale studerende på DTU – ca. to tredjedele – er her ikke kun på et kortere ophold. De er fuldgyldige DTU-studerende, der gennemfører en hel DTU-uddannelse fra start til slut. I dag er over 40% af de studerende på DTU´s kandidatuddannelser internationale studerende, der kommer med en bacheloruddannelse fra et andet land. Det kan lade sig gøre, fordi samtlige DTU´s kandidatuddannelser udbydes på engelsk.

Det er afgørende for DTU, at det er dygtige internationale studerende, der kommer til DTU. De skal kunne matche de øvrige DTU-studerende, og de skal kunne bidrage positivt til uddannelserne og til studiemiljøet. Og de er dygtige. De får gennemsnitligt marginalt lavere karaktergennemsnit end deres danske medstuderende, men de gennemfører til gengæld uddannelsen hurtigere. Samlet er resultatet af indsatsen på samme niveau som de danske studerendes.

De mange og dygtige internationale studerende bidrager til et stærkt internationalt læringsmiljø på DTU. Det er et miljø, hvor forskellige perspektiver og kulturer mødes og fungerer sammen - i og uden for undervisningen - og på denne måde forberedes DTU-studerende godt på den virkelighed, som ofte møder ingeniører – uanset om de arbejder i Danmark eller i udlandet. Og selvom DTU har som strategisk mål, at en markant stigende andel af universitetets dimittender har gennemført en del af deres uddannelse ved anerkendte udenlandske universiteter, vil der i en rum tid fremover stadig være en del DTU-studerende, som vælger ikke at tage på udveksling i løbet af uddannelsen. For denne gruppe er det særligt vigtigt at blive eksponeret for et internationalt læringsmiljø på DTU – for Internalisation at Home.

De internationale udvekslingsstuderende bidrager til et internationalt læringsmiljø på DTU, og så skaber de fantastiske muligheder for DTU-studerende for at komme ud i løbet af uddannelsen samt bidrager generelt til udviklingen af det bredere samarbejde mellem DTU og DTU´s partneruniversiteter. Nogle af dem bliver så glade for DTU, at de senere vender tilbage til Lyngby og gennemfører en hel kandidatuddannelse. Men i sagens natur skal de fleste udvekslingsstuderende tilbage til deres hjemlande og forfølge deres videre studier og muligheder dér.

Med de mange internationale kandidatstuderende på DTU forholder det sig anderledes. De bliver DTU-dimittender. De udgør en væsentlig del af rekrutteringsbasen til ph.d.-uddannelsen på DTU, hvor 55-60% af de ph.d.-studerende er udenlandske. Og ikke mindst udgør de en meget væsentlig del af den ingeniørarbejdsstyrke, som DTU uddanner til danske virksomheder. Deres interesse for at udnytte deres kompetencer i Danmark – i danske virksomheder eller eventuelt som iværksættere - er stor, og heldigvis bliver interessen efterhånden i stor grad gengældt af de danske virksomheder.
Den gruppe, der tager hjem, eller søger lykken et helt tredje sted, er med til at styrke forbindelserne – professionelle og andre – mellem DTU og Danmark og det eller de steder, de siden opholder sig.
DTU´s mange internationale studerende er i den grad værdsatte. DTU er godt rustet til at tage imod dem – med dygtige og engagerede undervisere og medstuderende, med fremragende faciliteter, med god service og med gode eksterne samarbejdspartnere, der ligesom universitetet ser den store værdi, de tilfører, mens de studerer på DTU og efterfølgende.

Fra og med det akademiske år 2016/17 udbyder DTU også en hel engelsksproget BSc in General Engineering. Søgningen har foreløbig været stor og stærk – både fra danske og internationale studerende. Det bliver spændende at se, hvordan denne uddannelse udvikler sig. DTU´s erfaringer med udbud af engelsksprogede uddannelser til national og international studentersøgning har i hvert fald været gode hidtil.


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.