Ranking

Globalt anerkendt eliteuniversitet

torsdag 20 apr 17
|

Kontakt

Christina Steensboe
Chefkonsulent
Afdeling for Forskning og Relationer
45 25 73 64

De internationale universitetsranglister understøtter DTU's position som globalt anerkendt eliteuniversitet.

Der er sket meget med DTU’s selvværd de sidste 15 år. Universitetet er rykket ind på den internationale scene, op ad de internationale ranglister og blevet anerkendt som eliteuniversitet.

Antallet af internationale universitetsranglister har været støt voksende over de sidste 15 år. Universitetsranglister er blevet en vigtig parameter i den globale konkurrence mellem universiteterne, som kæmper om at tiltrække studerende, forskere og økonomiske ressourcer.

Ranglisterne får ofte stor opmærksomhed – ude omkring i verden og i stigende grad også i Danmark og på DTU.

Ranglisterne bør dog ikke "fortæres" ukritisk. Der findes nemlig en række forskellige ranglister, som baseret på hver deres metode rangordner universiteterne. Desuden sammenstiller man på mange af listerne universiteter af vidt forskellig natur.

Generelt gør DTU sig flot gældende. På siden Ranking på DTU's hjemmeside ses en opdateret oversigt over, hvordan DTU er ranket i de forskellige undersøgelser. Følg også med i nyhederne på DTU.dk, hvor DTU's resultater omtales, når nye lister frigives.

Hvad måler de på
De forskellige lister rankerer efter forskellige parametre eller på forskellige forskningsområder. Klassisk måles på forskningskvaliteten, typisk udtrykt ved antallet af videnskabelige artikler, antallet af gange artiklerne citeres og i hvilke tidsskrifter, der publiceres - nogle vægter højere end andre.  I nogle rankings indgår også, hvor mange studerende der er per forsker, og hvordan forskere fra andre universiteter vurderer universitetets forskning.

Nogen lister sammenligner universiteterne fagområde for fagområde. Og generelt står DTU stærkt på teknisk, naturvidenskabelige områder.

Andre ranglister fokuserer på innovation, som fx måles på antallet af patenter eller opfindelser af nye teknologier, på samarbejde med virksomheder eller etablering af nye virksomheder, starts ups, baseret på DTU teknologier og patenter. Generelt vægter universiteters evne til at samarbejde med erhvervslivet. Også her står DTU ofte stærkt i verden, Europa og ikke mindst i Norden.

Der findes også lister, der rankerer på, hvor jobegnede kandidaterne fra universitet er fx hvordan arbejdsgivere vurderer kandidater. Her ses på de jobrelaterede kompetencer så som relevant erhvervserfaring, specialisering, samt kendskabet til fremmedsprog. Der kan også lægges vægt på de mere bløde værdier som attitude og adfærd, der dækker over evner inden for tilpasning, teamwork og kommunikation. Heller ikke på disse parameter har DTU noget at skamme sig over.Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.