Drenge

DTU's internationale aktiviteter

tirsdag 18 apr 17
|

Kontakt

Anne Mette Holt
Kontorchef
Afdeling for Forskning og Relationer
45 25 10 17

Både studerende og forskere samarbejder med udenlandske kolleger, og på koncernniveau har DTU strategiske alliancer med excellente tekniske universiteter på verdensplan.

På studentersiden må man konstatere, at DTU er et sted, der ses hen til fra mange egne af kloden. Sidste år fik DTU besøg af op mod 800 studerende fra de cirka 200 udvekslingsuniversiteter, og 40 % af DTU's kandidatstuderende er rejst hertil fra et andet land. Også den type studerende, der efter loven skal betale for en studieplads, vokser. Antallet af selvbetalende studerende steg med 12 % fra 2014 til 2015.

Internationale topforskere opfatter DTU som et attraktivt sted at gøre karriere. 40 % af DTU's forskerstab er kommet hertil fra udenlandske universiteter og mere end halvdelen af de ph.d.-studerende er internationale.

At DTU samarbejder stadig mere internationalt fremgår endvidere af, at mere end 60 % af DTU-forskeres publikationerne i de seneste fem år blev publiceret med internationale kolleger.

EuroTech
DTU, TU München, Ecole Politechnique Federale de Lausanne og TU Eindhoven samarbejder i alliancen EuroTech om forskning, innovation, entreprenørskab i uddannelserne og om ansøgninger til EU's forskningsprogrammer. Sidste år hjemtog alliancen 120 mio euro til fælles forskningsprojekter.

EuroTech har et fælles kontor i Bruxelles, som er DTU's forlængede arm i forhold til EU-Kommissionen og alle de andre europæiske organisationer, der færdes dernede. DTU udgiver også et fælles blad, Technologist, som fortæller om den nyeste og mest interessante tekniske forskning I Europa.

Nordic Five Tech
Nordic Five Tech består af Aalto i Helsinki, Chalmers i Göteborg, KTH i Stockholm og NTNU i Trondheim. Dette samarbejde er mere fokuseret på uddannelse, og alliancen har fem fælles masteruddannelser, der baserer sig på særlige nordiske kernekompetencer. To af dem er levende beskrevet i disse to Youtube-videoer: Cold Climate Engineering og Maritime Engineering.

I Nordic Five Tech har man en vision om, at samarbejdet skal lede til en stor, udvidet campus, hvor studerende, undervisere og forskere kan bevæge sig frit og benytte de andres laboratorier og udstyr. Der er vi ikke nået til endnu, men DTU's studerende har etableret en nordisk hub for entreprenørskab, som giver mulighed for at besøge de andre universiteters inkubator-miljøer og hente inspiration til nye virksomheder.

Og helt unikt i en international sammenhæng er alliancens N5T Peer Evaluation aktivitet, hvor studielederne kvalitetssikrer hinandens uddannelser.

DTU's strategiske samarbejde i Nordic Five Tech er selvfølgelig ikke gået Nordisk Ministerråd upåagtet hen. I 2017 har ministrene skelet til alliancen, som partner i dialogen om at skabe vækst, beskæftigelse og bæredygtig udvikling i Norden. Noget at være stolt af.
 
På vej mod de fem førende
Det skal blive til noget, er DTU's motto, og det gælder også for de internationale målsætning om at blive blandt de fem førende tekniske universiteter i Europa. Derfor rekrutteres blandt de bedste forskere og mest talenfulde studerende i verden, ved at udbyde relevante uddannelser og ved at udbygge, udvikle og kvalitetssikre vores aktiviteter i samarbejde med de strategiske partnere.

---

Mere ...
Læs mere om DTU's internationale engagement i disse to DTU-nyheder eller se videoerne om to af de nordiske samarbejder, DTU deltager i.
PilFem ledende tekniske universiteter i Norden samarbejder om at kvalitetsudvikle deres uddannelser
PilArtikel om studenter-entreprenørskab
Videoer:
PilNordic Master in Cold Climate Engineering
PilMaritime Engineering, Nordic Msc Programme

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.