Netværkets historie

2004 var et skudår og året hvor DTU’s alumnenetværk blev skudt i gang. Baggrunden var tosidig. DTU ville fastholde kontakten til de tidligere studerende fra universitetet, og ønskede et ambassadørkorps, der ville medvirke til at sætte DTU på verdenskortet.

Netværket blev hurtigt en succes og det har i dag udviklet sig til et væsentligt og værdiskabende aktiv for såvel DTU som tidligere studerende. Udover at være samlingspunkt og mødested for færdiguddannede ingeniører fra universitetet, er det i dag omdrejningspunkt for vidensdeling, mentorordninger, iværksætteri, innovation og jobudvikling.