Alumner er DTU's bedste ambassadører

Ingen kender DTU bedre end dem, og ingen kan mere troværdigt end dem anbefale DTU som uddannelsessted, samarbejdspartner mv.

Som medarbejder på kan du få glæde af DTU's alumnenetværk på mange måder. Hvis du har en uddannelse fra DTU, kan du også selv blive medlem.

Alumner gør en forskel for DTU

Mange alumner har allerede gjort - og gør - en stor forskel for DTU i mange forskellige sammenhænge.

AIS Stakeholder Management står for drift og udvikling af DTU's alumnenetværk, DTU Alumni. Vi arbejder på både at sikre en god kontakt til alumner, opbygge og pleje gode relationer til alumnerne og på at engagere alumnerne bedst muligt i DTU’s aktiviteter - ud fra en tanke om, at hver enkelt alumne igennem livet og karrieren i forskellige sammenhænge kan gøre en forskel for DTU i forskellige roller:

 • Gæst (deltagelse i arrangementer o.l.)
 • Kollega (censor, gæsteunderviser o.l.)
 • Partner (deltager i følgegrupper, forskningssamarbejder)
 • Arbejdsgiver (opslag af studenterjobs, praktikpladser o.l.)
 • Virksomhedsrepræsentant (deltagelse i DSE-messe, karrieredage o.l.)
 • Kunde (aftager af efteruddannelse og kompetenceudvikling, virksomhedskurser o.l.)
 • Sparringspartner (deltagelse i advisory board, soundingboard o.l.)
 • Karriererådgiver (mentor for alumner og studerende o.l.)
 • Forsøgsperson (deltagelse i forskningsprojekter o.l.)
 • Ambassadør og døråbner (rekruttering af nye studerende, bindeled til samarbejdspartnere o.l.)
 • Investor (i relation til patenter, start-ups o.l.)

Og meget andet, f.eks.: Medforfatter til bøger/papers, leverandør til DTU, brug af DTU-faciliteter til forsøg, besøg med gymnasieklasse, medvejleder ved eksamensprojekter, eksamenstilsyn mv.

Kom i kontakt med alumner

AIS Stakeholder Management rådgiver om alumnerelationer og understøtter DTU’s kontakt til alumner både på institutter/centre og i stabsenheder.

Derudover står AIS Stakeholder Management for en række faste driftsopgaver i forhold til DTU's alumnenetværk:

 • Driver og vedligeholder fælles relationsdatabase med alumner med div. data:
  • Personoplysninger og uddannelsesdata fra STADS
  • Opdateringer af adresser mv. fra Folkeregisteret
  • Oplysninger om interesser, job mv. fra alumnerne selv
  • Deltagelse i events, engagement som mentorer mv.
 • Driver og vedligeholder fælles kommunikationskanaler til alumner:
  • Hjemmeside og medlemsportal
  • Nyhedsbreve (6 om året på både dansk og engelsk) og direct mails
  • Sociale medier: LinkedIn-gruppe og Facebook-side
 • Holder arrangementer for alumner
  • Dimittendreceptioner
  • Jubilæer (25 og 40 år)
  • Iværksættermiddag
  • Nytårslounge, hvor alumner der har gjort en forskel for DTU fejres og årets æresalumne kåres
 • Driver DTU Jobbank med jobopslag til både studerende, nyuddannede og erfarne alumner

Vejledninger og kontaktoplysninger

På DTU’s Intranet, DTU Inside, finder du vejledning til, hvordan du kan bruge de forskellige kommunikationskanaler til alumner.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få rådgivning og høre nærmere om mulighederne med DTU's alumnenetværk: Chefkonsulent Jacob Jensen eller alumni@dtu.dk

Er du med?

DTU - Indgang

DTU’s alumnenetværk er for alle, der har en uddannelse fra DTU (Danmarks Tekniske Universitet).

Internationale udvekslingsstuderende såvel som medarbejdere, der har været ansat på DTU i mere end tre år, er også velkomne.

Det er gratis at være medlem.

Bliv medlem

Opdater din profil