Professor Ib Chorkendorff

Millionbevilling til bekæmpelse af luftforurening

mandag 03 jun 13
|

Kontakt

Ib Chorkendorff
Professor
DTU Fysik
45 25 31 70

Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion (FTP) modtog i efteråret 2012 mere end 300 ansøgninger om støtte til virkemidlerne DFF-Forskningsprojekt 1, 2 og 3. Det samlede ansøgte beløb var på ca. 1,5 mia. kr.

CINF

Ib Chorkendorff leder Grundforskningsfondens Center for Individuel Nanopartikel Funktionalitet (CINF) på DTU.Fokus for forskningen i CINF er at udforske og forstå de grundlæggende relationer mellem overflademorfologi og reaktivitet på nanometer skala. Læs mere om CINF på den engelske hjemmeside.

Professor Ib Chorkendorff fra DTU Fysik har modtaget knap 11 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd til udvikling af nye katalysatorer. Målet er at fjerne svovl i diesel og derved skåne miljøet og skabe renere luft i storbyerne.

Alle olieprodukter renses i dag for svovl for at nedbringe effekten af de skadelige forbindelser, der fremkommer ved forbrænding i form af diesel og benzin. Dette har haft en særdeles positiv effekt på miljøet idet man har kunnet nedbringe SO2 emissionen ganske betydeligt og undgået forsuring af miljøet. Gennem de sidste par årtier har man således gennem kombinationen af lovgivning og udvikling af nye og bedre katalysatorer kunnet nedbringe svovlindholdet i diesel fra ca. 350 ppm i 00’erne til ca. 10 ppm i dag.


Imidlertid har det vist sigt at være særdeles vanskeligt at fjerne det helt, da den resterende svovl forefindes i nogle særdeles utilgængelige svovlforbindelser så som dibenzothiophene (DBT) og 4,6-dimethyldibezothiopherene (DMDBT). Her er svovlet blevet ”gemt”, således at det kun meget vanskeligt kan komme i direkte kontakt med katalysatoren og dermed fjernes helt, hvilket er ønskeligt for at beskytte miljøet og befolkningen især i storbyer. 

Dette projekt tager udgangspunkt i at udvikle katalysatorer, der har den rette konfiguration på det atomare niveau til at fjerne DTB, DMDBT og lignende p.t. utilgængelige svovlforbindelser. I en stærk kombination af teoretisk indsigt, design og syntese, samt metoder til at undersøge om man har opnået en passende konfiguration, kombineret med aktivitetsundersøgelser under veldefinerede betingelser gennemføres projektet i et tæt samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aarhus Universitet (AU) og Haldor Topsøe A/S.

Projekttitel: Enabling Ultra Deep Hydrodesulphurization by Nanoscale Engineering of New Catalysts (HYDECAT)
Bevillingsmodtager: Ib Chorkendorff
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 10.781.874

Kilde: http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvem-har-modtaget-tilskud/2013/bevillinger-fra-det-frie-forskningsrad-teknologi-og-produktion-til-dff-forskningsprojekter-1-2-og-3-maj-2013