Startup vil udfordre de store med kunstige cannabis-stoffer

mandag 19 aug 19

Kontakt

Nethaji Gallage, postdoc, KU, nethaji@plen.ku.dk 

Octarine Bio

Stiftet i 2018 af Nicholas Milne og Nethaji Gallage for at kommercialisere udviklingen af en lang række værdifulde produkter, der stammer fra planter.

Nicholas Milne er ekspert i at modificere gær og få det til at producere en række forskellige stoffer og har samtidig stor erfaring med fermenteringsprocesser. Nethaji Gallage er plantebiokemiker og ekspert i at lave såkaldt biosyntetiske veje for bæredygtig produktion af stoffer fra planter.


Biotek-startuppen Octarine Bio er på vej ind på et voksende marked for smertelindrende lægemidler med skræddersyede cannabis-stoffer.

En ny startupvirksomhed, Octarine Bio, arbejder på at modificere gær og få det til at producere molekyler, der er bedre end dem, som findes i naturen. Virksomheden er baseret på forskning fra DTU Biosustain og Københavns Universitet, og forskerne kan allerede producere nogle af de aktive stoffer, som findes naturligt i cannabisplanten. Og så har de også identificeret omkring tusind nye stoffer med kommercielt potentiale.

I løbet af de seneste år har flere indholdsstoffer i cannabisplanten, der også kaldes cannabinoider, været omgærdet af stor interesse. Især stofferne THC og CBD har tiltrukket sig opmærksomhed, da det er påvist i flere undersøgelser, at de har en stærk effekt ved behandling af epilepsi, kronisk smerte og muskelspasticitet.

Men selvom de fleste synes enige om, at THC og CBD har stort potentiale i behandlingsøjemed, er der også udfordringer ved disse stoffer.

”Stofferne optages ikke særlig godt i kroppen og de er kun tilgængelige i meget små mængder i planten. Hos Octarine Bio stræber vi efter at modificere gærceller og gøre dem i stand til at producere nye varianter af disse stoffer, der optages bedre i kroppen, hvilket resulterer i et bedre lægemiddel,” siger medstifter af Octarine Bio og postdoc på DTU Biosustain Nicholas Milne.

Går andre veje

Store velfinansierede biotek-virksomheder som Amyris og Gingko arbejder allerede på at flytte gener fra cannabisplanten og indsætte dem i gær for at kunne producere cannabisplantens indholdsstoffer ad kunstig vej.

Octarine Bio ønsker dog ikke blot at fokusere på de allerede eksisterende indholdsstoffer i cannabisplanten, men vil producere helt nye cannabinoider, der er for svære at lave ved kemisk syntese. Virksomheden ønsker at kortlægge de såkaldt biosyntetiske veje og derved udnytte gærs evne til at producere stoffer bæredygtigt gennem fermentering (gæringsprocesser, red.).

”Vi har identificeret omkring tusind nye stoffer, som vi kan producere. Øvelsen bliver nu at udvælge de stoffer med størst kommercielt potentiale og fokusere på at lave dem rigtig godt, til gavn for farmaindustrien og patienterne,” siger Nicholas Milne.

Metoden åbner ikke blot for en mere bæredygtig måde at producere potentielle lægemidler på, men gør det også muligt at lave nye lægemidler, der i dag ikke kan produceres ved brug af kemisk syntese.

Første skridt på vejen

For at ruste virksomheden til at blive en sund forretning på sigt er Octarine Bio blevet en del af BioInnovation Institutes program for forretningsudvikling.

”Lige nu har vi en god idé, en lille smule IP (intellektuel ejendomsret, red.) og nogle interessante teknologier, men vi skal have lavet en forretningsmodel og blive klogere på, hvad markedet efterspørger,” siger Nicholas Milne.

Selvom Octarine Bio stadig er en biotek-baby, så kan det blive en interessant virksomhed at følge, da markedet for cannabinoider i 2030 forventes at være 50 mia. dollar.