WindScanner ved norsk fjord

DTU Vindenergi er rådgiver på målinger af vinden til nye kæmpebroer i Norge

fredag 19 jan 18

Kontakt

Michael Courtney
Seniorforsker
DTU Vindenergi
21 32 72 48
I Norge er store nye broer over fjordene på vej. Før byggerierne af broerne kan gå i gang, er det vigtigt at kende vindens styrke og struktur, hvor broerne skal ligge. DTU Vindenergi er hyret som rådgiver på vindmålingerne ved de store brobyggerier.

Norges projekt ”Ferjefri E39” går ud på at sløjfe færgefarten på tværs af fjordene over en 1100 km lang strækning langs Skærgårdskysten og erstatte dem med tunneller og broer. Fjorde er der mange af på den norske skærgårdskyst, så det bliver et større antal byggerier, man skal i gang med. Hvis vandet er for dybt eller afstanden over fjorden er for stor, er en tunnel ikke en mulighed, og så vælger man at bygge en bro. For at placeringen af broerne bliver mest optimal, skal man vide, hvordan vinden blæser de udvalgte steder. Derfor har nordmændene købt DTU Vindenergis software, DTU Long Range Wind Scanner Software, som firmaet Kjeller Vindteknikk benytter til at udføre målingerne. WindScanneren kan kortlægge områder, hvor vinden blæser, og gør det i 3D, fx i områder omkring vindmølleparker, broer og bjerge.

DTU’s rolle på projektet
DTU Vindenergi rådgiver om brugen af softwaren. Instituttets forskere og udviklingsingeniører hjælper dels med at lære nordmændene at programmere softwaren og dels med at få gang i at udføre målingerne. Seniorforsker fra DTU Vindenergi Michael Courtney fortæller om opgaven: ”Vi leverer overordnet måleteknisk rådgivning og bidrager sammen med andre eksperter til at finde ud af, hvordan vinden skal måles, hvor broerne skal ligge.” Vinden tæt på fjeldsiden er en kompliceret størrelse, men den kan forstås rigtig godt ved hjælp af grafisk fremvisning af WindScanneres målinger – fx på billeder af vindens mønstre i fjorden, forklarer Michael Courtney.
Viden om vinden bruges også til at beregne mængden af materialer, der skal bruges til broen. Det er fx nødvendigt at kende vindens hastighed og turbulens for at kunne regne ud hvor meget stål, der skal bruges til broen.

Ved Halsafjorden tæt ved Trondheim er måleudstyret (lidarerne) nu installeret til målingerne af vinden. Man bruger lidarer til at udføre målingerne, fordi vandet i fjorden er for dybt til at opføre målemaster. Med måleudstyret på plads kan målingerne til kæmpebroen snart gå i gang.