Vindmøller testes bedst på land

mandag 09 okt 17

I dag bliver vindmøller konstrueret til at blive opstillet enten på land eller på havet. Vindmøller placeret på land kaldes for onshore vindmøller, mens vindmøller placeret på vand hedder offshore vindmøller.

På Testcenter Østerild bliver der testet både on- og offshore vindmøller. De højeste møller er op mod 250 meter høje målt fra jord til øverste vingespids. Centret i Østerild er foreløbig det eneste sted i verden, hvor det kan lade sig gøre at foretage målinger på så store vindmøller.

De største vindmøller bliver på vores breddegrader hovedsageligt placeret på havet. Og test af prototype vindmøller skal ske på land af flere årsager:

  • Producenterne skal konstant kunne måle og justere prototyperne. De skal kunne udskifte de lange vinger eller andre store mølledele med hjælp fra store mobilkraner. Derfor skal der være plads til kraner, lastbiler og mølledele omkring møllerne. Ved hver mølle er der et arbejdsareal på op til 150 gange 100 meter.
  • Vindforholdene på havet er ikke velegnet til at teste vindmøller, da der er mindre turbulens på havet. Det skal ske på land, hvor der er større ruhed. På grund af en større ruhed dannes der mere turbulens i møllernes vindfelt.

Hvorfor vindmøller på landjord
Der er mere vind til havs end på landjorden, da vinden bremses mere op over land. Som gennemsnit regner man med, at en havmølle kan producere ca. 30 til 70% mere end en tilsvarende vindmølle på land. Dog kan vindmøller på land på de bedste kystnære placeringer opnå en produktion, der er sammenlignelig med placeringen på havet. Vinden på havet er også mere jævn end på land, og der er normalt mindre turbulens. Selv om havmøllerne producerer mere, bliver de belastet mindre end møller på land.

Hvorfor er det så, man ikke kun bygger offshore vindmøller? Det gør man ikke, fordi udgifterne ved at etablere vindmøller på havet er væsentligt større end anlægsudgifterne ved tilsvarende møller på land. Det er de bl.a., fordi fundamenterne skal kunne holde til store påvirkninger fra bølger og is. Samtidig er det langt vanskeligere og derfor dyrere at servicere og vedligeholde møller på havet.