Top-forsker: Digitaliser dine sundhedsoplysninger

tirsdag 25 sep 18

Kontakt

Bjarke Bak Christensen
Institutdirektør
DTU Bioengineering
30 66 42 33

Tilmelding

Digitalisering af sundhedsdata

I maj 2018 vedtog et flertal i Folketinget at oprette et Nationalt Genom Center, som har ansvar for bl.a. at opbevare helgenom-sekventeringer fra patienter, der får udarbejdet genanalyser. I Danmark er raske mennesker ikke en del af målgruppen for genomsekventering i den nationale strategi for Personlig Medicin.

 

Tænketanken SIRI-kommissionen, der er nedsat af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med folketingsmedlem for Radikale Venstre Ida Auken, anbefalede i januar 2018 regeringen at oprette en central enhed, der kan sikre et samlet overblik over danskernes sundhedsdata, så sundhedsfaglige, forskere, virksomheder og borgerne selv får adgang til den rette mængde sundhedsdata af høj kvalitet.

En af de mest citerede forskere i Danmark, professor Jun Wang deltager i DTU High Tech Summit med en opfordring til alle danskere om at digitalisere deres sundhedsoplysninger.

Digitalisering af sundhedsoplysninger er afgørende for valg af medicin, sundhed og behandling. Det mener den kinesiske topforsker Jun Wang, tidligere direktør for Beijing Genome Institute, der opfordrer alle danskere til at begynde at indsamle sundhedsdata om sig selv i digital form og få dem opbevaret i en databank. Jun Wang er den er første keynote-speaker på DTU High Tech Summit den 10. – 11. oktober.

”Det er helt afgørende, at befolkningen får digitaliseret deres sundhedsdata, fordi det vil give den enkelte en større viden om egen sundhed, og oplysningerne vil give lægerne bedre indsigt i deres patienter. I dag har de færreste mennesker viden om deres egen genetik eller indsigt i digitale sundhedsdata. De kender ikke deres tarmbakterier eller hjertefunktion og registrerer ikke kostvaner systematisk. Men ved at digitalisere data får den enkelte mulighed for at få bedre behandlinger i fremtiden,” siger Jun Wang.

Digital dobbeltgænger

"Vi har i dag mulighed for at udforske os selv mere og tage kontrol over vores liv ved at bruge digitale data. Den mulighed skal vi gribe og ikke bare basere vores valg på fornemmelser og følelser, men på data og videnskab."
Jun Wang, professor, direktør og stifter af firmaet IcarbonX

Den 41-årige Jun Wang har en fortid som drivkraft bag globale storskala-analyser af menneskers og dyrs arvemasse. Han ejer i dag et privat firma, IcarbonX, der udarbejder genanalyser af enkeltpersoners hele genom, såkaldt helgenom-sekventering, for godt en million privatpersoner, der har betalt for at få oprettet en digital dobbeltgænger - en kopi af deres DNA og andre personlige, biologiske data. På DTU High Tech Summit vil Jun Wang kommentere arbejdet med at indsamle og digitalisere genom-data og arbejdet med at bruge machine learning og big data til at beregne konsekvenser af livsstil, sundhedsvalg og behandlinger for hans klienter.

Projektdirektør for High Tech Summit Bjarke Bak Christensen mener, at Jun Wangs arbejde rammer ned i en række af de problemstillinger, som digitalisering, kunstig intelligens og big data rejser i alle brancher – ikke mindst inden for sundhed, fødevareteknologi og bioteknologi.

 

”Alle brancher er udfordret af digitaliseringen. Derfor er det interessant at se, hvordan Jun Wang sammenkobler nye teknologier og udnytter de muligheder, der er for at analysere enorme data-sæt og bruge i dem i diagnostikken og behandlingen af det enkelte individ. Vi arbejder med tilsvarende problemstillinger på mit eget institut, DTU Bioengineering, hvor vi bruger forskellige digitale teknologier til at analysere sammensætningen af de bakterier, vi har i tarmen. Det giver indsigt i, hvordan mikroorganismerne omsætter og reagerer på forskellige næringsstoffer, og hvad det betyder for sundheden hos det enkelte menneske, ” siger Bjarke Bak Christensen, som er institutdirektør på DTU Bioengineering.

Tag kontrol over dit digitale liv

Ud over arbejdet med at indpasse digital teknologi i produktionsprocesser ser Jun Wang et stort behov for, at regeringer på nationalt plan og i Europa fastlægger regler for håndtering af sundhedsdata. Der mangler regler for databeskyttelse, både for den enkelte borger og på nationalt niveau, og der mangler en bevidsthed i befolkningen om værdien af, at de får adgang til deres egne digitale sundhedsdata.

”For 20 år siden sagde jeg, at alle skulle begynde at tænke på at sekventere deres eget genom. I dag skal alle digitalisere sig selv, men det kan være på mange niveauer og ud fra forskellige behov. Hvis du f.eks. vil bruge et hudplejeprodukt, så har du brug for data om din hud, og hvis du vil bruge medicin, bør du først have data om dit eget genom for kunne afgøre, hvad der er den rette behandling for dig. Vi har i dag mulighed for at udforske os selv mere og tage kontrol over vores liv ved at bruge digitale data. Den mulighed skal vi gribe og ikke bare basere vores valg på fornemmelser og følelser, men på data og videnskab,” siger Jun Wang.