Henrik Bruus, Professor på DTU Fysik, har fået to bevillinger fra DFF

5,1 mio. fra DFF til forskning i ultralydssortering

mandag 02 jul 18

Kontakt

Henrik Bruus
Professor
DTU Fysik
45 25 33 07
Forsker fra DTU har modtaget to bevillinger fra Det Fri Forskningsråd til at forske i nye metoder og materialer inden for ultralydssortering.

Det ene forskningsprojekt, AcouPolyChip, kan gøre det billigere og hurtigere at analysere biologiske prøver, mens det andet, AcouForce, har potentialet til at opdage sygdomme tidligere end hidtil.

AcouPolyChip, som Henrik Bruus, professor på DTU Fysik, laver i samarbejde med firmaet AcouSort, er en ny måde at benytte polymermaterialer i stedet for den konventionelle brug af silicium eller glas til ultralydsapparater. Glas og silicium er en dyr løsning, da de fleste anvendelser inden for bioteknologi og medicin kræver engangschips. Hvis man i stedet kan bruge plastik, kan man gøre det både billigere og hurtigere at få svar på for eksempel blodprøver.

”Teknologien vi bruger i dag er dyr. Nu da vi teoretisk har fundet ud af, hvordan vi i stedet kan bruge polymer, kan vi gøre det billigere for hver test, vi tager. I dag skal tests sendes til et centralt laboratorium for at blive analyseret. Denne teknologi kan gøre det muligt, at lægen selv vil kunne analysere tests i praksissen”, forklarer Henrik Bruus, professor på DTU Fysik, og fortsætter:

"Langtidsperspektiverne for projektet kan være, at en patient med en sygdom, der kræver monitorering, selv kan teste derhjemme"
Professor Henrik Bruus

”En god sammenligning for potentialet kan være graviditetstests. Tidligere blev man testet hos lægen, prøven blev sendt til et laboratorium, og der ville gå tid, inden man fik svar. I dag er teknologien så langt fremme, at man hurtigt selv kan testes derhjemme. Det er helt ude hos patienten. Langtidsperspektiverne for projektet kan være, at en patient med en sygdom, der kræver monitorering, selv kan teste derhjemme”.

Biologiske prøver kan støvsuges for virus

Med det andet projekt, AcouForce, har Henrik Bruus fået en forskningsbevilling til at undersøge de fysiske lovmæssigheder for ultralyd i inhomogene systemer. På lang sigt kan det føre til, at man kan opdage sygdomme tidligere, end det er muligt i dag.

Med de gængse metoder kan man kontrollere og sortere celler, som typisk er større end 2 mikrometer. Men det kan ikke lade sig gøre for partikler mindre end 1 mikrometer – for eksempel bakterier og virusser. Det betyder, at det kan være meget vanskeligt at opkoncentrere virus i en blodprøve til et niveau, som tillader detektion af en sygdom. Med den akustiskkraft, som Henrik for nyligt opdagede i inhomogene prøver, vil han i AcouForce forsøge at samle nok partikler på ét sted til at konstatere sygdomme tidligere med minimal forbehandling af prøverne.

”Vi vil bruge ultralyden til at fastholde et koncentrationsfelt af nanopartikler inde i en prøve og derefter flytte rundt på det. På den måde kan vi "støvsuge" biologiske prøver for specifikke biopartikler. Koncentrationsfeltet samler og sorterer for eksempel virus fra blodprøven, og på den måde kan vi opkoncentrere partiklerne til et niveau, der kan afsløre sygdomme. Hvis det lykkes, vil vi være i stand til opdage sygdomme tidligere end hidtil”, forklarer Henrik Bruus.

Læs mere om projekterne og bevillingerne på dff.dk

Om bevillingerne fra DFF

Danmarks Frie Forskningsfond har i år uddelt 750 millioner kroner til fri forskning fordelt på 239 nyskabende forskningsprojekter. Forskningsprojekterne skal være med til at igangsætte banebrydende forskning på universiteter, hospitaler og forskningsenheder landet over inden for alle videnskabelige hovedområder.