Polarforskningskonferencen 2016 på DTU

torsdag 17 nov 16
Polarforskningskonferencen 2016 blev afholdt på DTU i samarbejde mellem Polar DTU og Styrelsen for Forskning og Innovation. Konferencens omdrejningspunkt var anvendelsesmuligheder af droner, satellitter og andre platforme i polarforskningen med henblik på at fremme konkrete ideer og samarbejde på tværs af institutioner og forskningsdiscipliner.

D. 1. og 2. november afholdte Polar DTU og Styrelsen for Forskning og Innovation årets Polarforskningskonference i Oticon Salen på DTU i Kgs. Lyngby.

Danmarks nye strategi for arktisk forskning, uddannelse og innovation blev præsenteret af Uddannelses- og Forskningsminister Ulla Tørnæs, og ministerens præsentation satte sammen med præsentationer af de nye nationale strategier for droner og rum rammen for konferencens første dag. De strategiske perspektiver blev fulgt op af en række oplæg om de teknologiske muligheder inden for droner og satellit-platform og efterfølgende plenumdiskussioner.

Konferencens anden dag blev kickstartet af præsentationer af inspirererende eksempler på anvendelse af droner og satellitter i polarforskningen. Disse inspirationsoplæg blev efterfulgt af korte indlæg med ideer til, hvordan droner og satellitter kan gøre nytte i nye forskningsprojekter. Præsentationerne blev fulgt op af plenumdiskussioner ved bordene, hvor der blev skabt nye ideer til samarbejde.

Konferencen blev afsluttet med et indlæg fra Styrelsen for Forskning og Innovation om implementeringen af den arktiske strategi, hvor bl.a. initiativerne fra strategiens handlingsplan blev præsenteret.

Konferencen, der blev moderereret af Martin Breum, tiltrak mere end 140 engagerede forskere og myndighedspersoner fra Grønland og Danmark, der sikrede gode og konstruktive diskussioner under konferencens plenumsessioner.

Konferencen blev live-streamet af DTU LearningLab og du kan se eller gense de enkelte oplægsholderes præsentationer ved at gå ind på dette link: videolinks til præsentationer på Polarforskningskonferencen 2016

Herunder kan du se oplægsholdernes præsentationer i PDF-form og downloade den Arktiske Strategi for Forskning, Uddannelse og Innovation samt strategierne for rum og droner. 

Præsentationer

Dag 1

 

Key note:

Jeremy Wilkinson, British Antarctic Survey
Satellites and autonomous robots: The future for Arctic observations

Strategiske perspektiver på nye platforme:

Peter Mandix Sehestedt, Styrelsen for Forskning og Innovation
Danmarks Nationale Rumstrategi

Christian Kjær Monsson, Styrelsen for Forskning og Innovation
Danmarks Dronestrategi

Innovative platforme - State of the art og fremtidige muligheder:

Martin Ludvigsen, NTNU
AMOS: Centre for Autonomous Marine Operations and Systems

Brad Beach, SDTU
Technological opportunities with drones and a presentation of: UAS Ability - Forskningsinfrastruktur til anvendelse af droner til dataindsamling

Louise Sandberg Sørensen, DTU
Brug af satellitter i polarforskning

Mogens Blanke, DTU
Unmanned Surface Vessels

Studenterindlæg

Rasmus Fenger-Nielsen, KU
Vegetationsstudier i Arktis

Mick Kolster, DTU
DEM og overfladehastigheder af grønlandske gletsjere fra dronebaserede målinger

 

Dag 2

 

Anvendelse af innovative platforme i polarforskning - case præsentationer

Bjarne Grønnow, Nationalmuseet
Anvendelsen af droner i arktisk arkaeologi

Mikkel Myrup, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
UAS in Greenland

Erik Vest Sørensen, GEUS
Droner og satellitter i arktisk geologi

Signe Normand, AU
Dronebaseret remote sensing

Ideer til fremtidige anvendelser af droner og satellitter i polarforskning

René Forsberg, DTU
Is og geodynamik med satellitdata, fly og droner

Christine Schøtt Hvidberg, KU
Kortlægning af isflydning og overflade på Grønlands indlandsis med drone

Colin Stedmon, DTU
ITP'er (Ice Tethered Profilers) i Det Arktiske Hav

Henrik Skov, AU
Behovet for viden om den vertikale opløsning i atmosfæren

Jens Gottlieb, Asiaq
Drone til kortlægning af bebyggelser og oplande til drikkevand og vandkraft, samt kortlægning af rock glacier i forskningsprojekt

Signe Bech Andersen/Jason Box, GEUS
Drones for Ice Optical Remote Sensing - Greenland ablation area MODIS 500m sub-pixel classification by photography from fixed wing UAV

Karen Edelvang, DTU
Potential use of remote sensing for monitoring marine living resources i the Arctic

Jesper Boje, DTU
Use of living platforms for monitoring and data registration

Kirsty Langley, Asiaq
Demand for remote sensing products in Greenland

Peter Bauer-Gottwein, DTU
Payloads and Application using Satellites and Drones current status in environmental monitoring

Implementering af UFM's Arktiske Strategi - national strategi, virkemidler og globale aktiviteter

Gitte Agerhus, Styrelsen for Forskning og Innovation
Implementering af UFM's Arktiske Strategi

Nyt samarbejde om polarforskning

Charlotte Wiin Havsteen, Forsvarets Materieltjeneste
Office of Naval Research samarbejde

Søren Rysgaard, AU
Baffin Bay Observing System