Foto: Mikal Schlosser

DTU inviterer til Uddannelses- og Forskningspolitisk Topmøde

mandag 09 sep 19

Program og tilmelding

Dato: Onsdag den 2. oktober 2019
Tid: Kl. 9-13 med efterfølgende let frokost
Sted: DTU, Glassalen, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby

Der er et begrænset antal pladser. Medmindre der er udsolgt er sidste frist for tilmelding fredag d. 27. september kl. 12:00.

Klik her for program og tilmelding.Det årlige topmøde på DTU om uddannelse og forskning vil byde på debat med en ny minister og mange nye ordførere. 

DTU inviterer for femte år i træk til Uddannelses- og Forskningspolitisk Topmøde. Den 2. oktober 2019 vil politikere og repræsentanter for universiteter og erhvervsliv således debattere retningen for uddannelse og forskning i Danmark.

Efter folketingsvalget i juni er der udnævnt en ny uddannelses- og forskningsminister, og der er kommet nye ansigter på de fleste af partiernes ordførerposter. Derfor bliver topmødet på DTU en unik mulighed for at blive klogere på regeringens og partiernes synspunkter.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er blandt talerne på topmødet, hvor hun vil præsentere regeringens planer for universiteternes fremtidige vilkår. Partiernes uddannelses- og forskningspolitiske ordførere stiller desuden op til paneldebat.

Debatten om universitetsuddannelserne vil fokusere på, om de politiske styringsmekanismer fortsat skal styre uddannelsessektoren, eller om det er på tide at gå nye veje. Der vil også blive sat spørgsmålstegn ved, om den nuværende bevillingsmodel kan sikre den rette incitamentsstruktur, hvis Danmark skal uddanne flere inden for teknisk/videnskabelig område (STEM).

Også uddannelsesloftet, loftet over antallet af internationale studerende og to procentsbesparelserne vil blive taget op til debat. Uddannelsesdebatten skydes i gang af direktør for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Mikkel Haarder og formand for Polyteknisk Forening Søren Anton Steffensen Kuhberg.

'Kan forskningen redde klimaet' lyder overskriften for topmødets debat om universiteternes forskning. DTU's forskningsdekan Katrine Krogh Andersen, direktør i tænketanken Concito Christian Ibsen og formand for DI's udvalg for forskning og uddannelse Carsten Boesen vil lægge op til debat med ordførerne om de politiske prioriteringer.

Partiernes ordførere på topmødet er Mai Villadsen (EL), Astrid Carøe (SF), Kasper Sand Kjær (S), Katrine Robsøe (RV), Stinus, Lindgreen (RV), Katarina Ammitzbøll (C), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Ulla Tørnæs (V) og Henrik Dahl (LA).

Topmødet bliver styret af vært på DR2 og forfatter Niels Krause-Kjær.