Måleopstilling viser en forstærker der bliver målt med en sinustone (grafen man ser på instrumentet). (Foto: Niels Elkjær Iversen)

Virksomheder viser interesse for ny metode til måling af lyd

torsdag 03 maj 18
En ung forsker på DTU har udviklet et nyt testsignal, der er målrettet test af lyd i eksempelvis forstærkere og højttalere. Flere danske og udenlandske virksomheder har vist interesse.

Hidtil er gængse målinger af strømforsyninger, forstærkere og højttalere foregået ved hjælp af en såkaldt sinustone. Sinustonen er en helt ren tone, det vil sige en lydbølge med én fast frekvens. Denne metode har den ulempe, at målingen ikke kan tage højde for de dynamiske udsving, der typisk sker i musik, som veksler mellem meget lave og meget høje sekvenser, sådan som det er tilfældet i f.eks. klassisk musik med stille perioder og kraftige perioder i musikken. 

Niels Elkjær Iversen, der er ph.d. studerende på DTU Elektro, har som et led af sin ph.d. udviklet et nyt testsignal, der kan tilgodese de dynamiske udsving, der er i musik. Det har allerede skabt interesse fra flere virksomheder, der producerer musikanlæg.

”Min nye metode til måling kan bidrage til at øge effektiviteten i eksempelvis en forstærker, som jeg har koncentreret mit arbejde om. Det skyldes, at man ved at anvende min metode nemmere kan vælge de rette komponenter, som samtidig bliver udsat for mindre varme, fordi udnyttelsen af energien forbedres. Hvis den mængde energi, vi sender ind i forstærkeren, kan udnyttes bedre, vil vi både kunne spare strøm og sikre komponenterne i forstærkeren en større holdbarhed. Således er mit nye testsignal set fra et bæredygtighedsmæssigt perspektiv spændende, men om muligt endnu mere interessant for batteridrevne højtalersystemer, hvor en bedre effektivitet direkte vil forlænge spilletiden til glæde for forbrugeren,” siger Niels Elkjær Iversen. 

Niels Elkjær Iversen har koncentreret sit arbejde om forstærkere, men hans nye metode vil formodentlig også kunne anvendes til andre apparater, der gengiver lyd, f.eks. højttalere. Interessen for hans arbejde har allerede medført flere mindre samarbejder med virksomheder, og senest har virksomheden ICEpower og DTU i fællesskab oprettet en ErhvervsPostdoc-stilling, som Niels vil bestride i de kommende 2 år. Formålet er at fortsætte med forskning inden for forstærker- og højtaler-teknologier, med fokus på effektivitet og holdbarhed.