Photo: Mikkel Adsbøl

Ny viden på vej om One Health i otte EU-projekter

tirsdag 29 maj 18

Kontakt

Flemming Bager
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 69 96

EU Kommissionen har anerkendt DTU Fødevareinstituttets ekspertise inden for One Health gennem tildelingen af midler til otte nye forskningsprojekter på området.

Det er blevet tydeligt, at menneskers, dyrs og vores fælles miljøsundhed og velfærd ikke kan sikres i det lange løb, med mindre vi håndterer dem samlet. Samarbejde på tværs af forskellige sektorer er nødvendigt, fordi én enkelt fagdisciplin eller organisation ikke kan tackle de udfordringer, verden står overfor som f.eks. eksponentiel befolkningstilvækst, klimaforandringer og stigende udnyttelse af naturressourcer til fødevareproduktion.

Det er grundtanken bag One Health-tilgangen , hvor indsigt i sammenhængen mellem omgivelserne og sygdomme hos mennesker og dyr kan anvendes til at forebygge og bekæmpe infektionssygdomme og sygdomme forårsaget af kemiske forureninger. Det er en tilgang, som DTU Fødevareinstituttet igennem mange år har forsket og undervist i samt rådgivet om.

Stort dansk engagement

DTU Fødevareinstituttets ekspertise inden for One Health er for nylig blevet anerkendt af EU Kommissionen gennem tildelingen af forskningsmidler til otte nye projekter, der skal finde løsninger på eller føre til mere viden om forskellige One Health-problemstillinger.

Midlerne kommer fra et særligt European Joint Programme (EJP - Zoonoses One Health), hvor der i to omgange bevilges i alt 90 millioner euro til One Health-projekter, som bliver gennemført i 19 EU medlemslande over en femårig projektperiode. Et af hovedformålene er at skabe et forskningsmiljø i Europa, hvor eksperter fra forskellige discipliner arbejder sammen og trækker på hinandens kompetencer.

I første omgang starter 13 projekter op, og DTU Fødevareinstituttet er som deltager i otte projekter blandt de forskningsinstitutioner i Europa, der er mest involveret i det store forskningsprogram, og som i Danmark har fået godkendt flest projekter.

I de otte projekter, som DTU Fødevareinstituttet indtil nu har fået godkendt, vil instituttets forskere bl.a. lede efter billigere måder at screene for campylobacter i fjerkræproduktionen, beregne sygdomsbyrden for antibiotikaresistens samt kortlægge bakterien Klebsiella pneumoniaes smittekilder og identificere måder at forhindre smitte. 

I de godkendte projekter bidrager ansøgere og EJP hver halvdelen af projektmidlerne. 

Dansk tradition for brug af One Health

Danmark har en lang tradition for at bruge One Health-tilgangen og er blandt de førende lande til at finde løsninger til nogle af disse udfordringer. Eksempler er forebyggelse og kontrol af salmonella og antibiotikaresistente bakterier i husdyrproduktionen.

Forskning fra DTU Fødevareinstituttet har bl.a. ført til udvikling af effektive metoder til at kortlægge salmonellabakteriens smitteveje fra dyr til mennesker og til udviklingen af DANMAP-programmet, som overvåger forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i dyr, mennesker og fødevarer.

Læs mere

Formålet med One Health EJP er nærmere beskrevet på fondens website. Se også en kort video fra EFSA, som på godt et minut forklarer One Health konceptet.