Boost af forskning i 2D materialer

fredag 06 jul 18

Kontakt

Jane Hvolbæk Nielsen
Institutdirektør, professor
DTU Fysik
45 25 32 22

Kontakt

Peter Bøggild
Professor
DTU Fysik
21 36 27 98

Kontakt

Antti-Pekka Jauho
Professor
DTU Fysik
45 25 63 35
Den 1. januar 2019 samler DTU forskning inden for todimensionelle (2D) materialer.

Samlingen styrker både de teoretiske og eksperimentelle aktiviteter indenfor 2D materialeforskningen. Det gælder såvel aktiviteter, der tager udgangspunkt i materialet grafen og aktiviteter, der har fokus på andre 2D materialers optiske, elektroniske og katalytiske egenskaber.

”Samlingen af aktiviteter på DTU Fysik giver spændende muligheder for at tænke 2D materialer endnu bredere, end vi gør i dag. Vores hidtidige samarbejde på tværs af institutter vil uden tvivl blive mere omfattende, når vi fremover kommer til at arbejde inden for samme institut”, udtaler Peter Bøggild, professor ved DTU Nanotech.

De ultratynde todimensionelle materialer har egenskaber, der gør dem relevante at anvende i mange sammenhænge. DTUs satsning på at styrke forskningen i området, sker samtidig med, at der i de senere år, særligt i Asien, er foretaget voldsomme investeringer i 2D materialeteknologi. Bevillingerne i Europa og USA er sammenlignet med dette bagud.

”Det er en gruppe meget dygtige forskere, der nu inviteres inden for på DTU Fysik, og med dem følger nogle ambitiøse forskningsprojekter – heriblandt dele af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Nanostruktureret Grafen (CNG) og et nyt VILLUM Young Investigator projekt”, fortæller Jane Hvolbæk Nielsen, institutdirektør ved DTU Fysik.

”Vi glæder os til at få nye kollegaer, høste faglig synergi og sammen finde finansiering til flere nye aktiviteter og instrumenter, der kan undersøge, fremstille og udnytte denne meget specielle materialeklasse”, siger Jane.

Den formelle overflytning sker den 1. januar 2019, men allerede nu forberedes fremtidige fælles forskningsprojekter.

Nøglepersoner i CNG

CNG-centret ledes af Antti-Pekka Jauho og er i dag forankret på DTU Nanotech med aktiviteter spredt ud på DTU Fysik, DTU Fotonik, DTU Danchip/Cen og på Aalborg Universitet. CNG er også aktiv i det europæiske kæmpeprojekt Graphene Flagship, hvor ledende europæiske forskningsgrupper arbejder sammen om at skabe en højteknologisk, vidensbaseret Europæisk industri inden for 2D materialer. 

Læs mere om CNG-centret

Læs om det Europæiske Graphene Flagship projekt

Læs mere om Luca Camilli’s VILLUM Young Investigator projekt

DTU Nanotech:  Antti-Pekka Jauho, Peter Bøggild, Mads Brandbyge, Tim Booth og Luca Camilli (flytter til DTU Fysik pr. 1.1.2019):

DTU Nanotech: Kristoffer Almdal og Sokol Ndoni (flytter til DTU Kemi pr.1.1.2019)

DTU Fysik: Kristian Sommer Thygesen

DTU Fotonik: Nicolas Stenger og Peter Uhd Jepsen

DTU Danchip/Cen: Thomas Willum Hansen

Aalborg Universitet: Thomas Garm Pedersen

2D materialer på DTU Fysik

På DTU Fysik arbejder Kristian Sommer Thygesen, Karsten Wedel Jacobsen, Thomas Olsen, Ib Chorkendorff, Jens Nørskov og Jakob Kibsgaard med forskellige 2D materialer både eksperimentelt og teoretisk og med interesser i optiske, elektroniske og katalytiske egenskaber.

Læs mere om Kristian Sommer Thygesen’s ERC-bevilling om 2D materialer

om 2D materialer

Det første ét atom tynde materiale bestående af kulstofatomer, kaldet grafen, blev isoleret i 2004. Siden da er der opdaget tusindvis af materialer, der ligesom grafen er todimensionelle. De ultratynde materialer har en bred vifte af spændende egenskaber der gør dem relevante for energi, katalyse, miljø, sundhed, kommunikationsteknologi, kvanteinformation, internet of things, sensorer, elektronik, korrosionsbeskyttelse og fotonik