Bygning af køleborde til fieldtest hos Gram Commercial, Tilhører Gram Commercial

Energibesparelser blev større end forventet

torsdag 12 sep 19

Kontakt

Wiebke Brix Markussen
Lektor
DTU Mekanik
45 25 41 30

Reduktion af energiforbruget i køleborde blev større end forventet bl.a. takket være en DTU forskers matematiske model.

Et netop afsluttet projekt har haft fokus på at effektivisere energiforbruget i Gram Commercials køleborde, der anvendes i industrikøkkener og restauranter. Her er det væsentligt at have et køleskab under det bord, der arbejdes på.

Med indførslen af en ny EU-standard klassificeres kølebordene med energimærkning C eller D. Projektets mål var ambitiøst, nemlig at opnå en reduktion i energiforbruget på 35%. Det mere end lykkedes med en endelig forbedring på over 50 %, der kvalificerer til energiklasse A.

Gennemgang af komponenter og en matematisk model

DTU blev inddraget i projektet for bl.a. at vurdere, om der var erfaringer fra andre beslægtede områder, eksempelvis varmepumper, der med fordel kunne overføres til kølebordene.

”Derudover blev vores rolle at udarbejde en matematisk model af et kølebord, hvor alle nødvendige komponenter indgik: kondensator, køleelementer, blæser, varmeveksler, kompressor osv. I modellen indlagde vi fakta om energiforbrug og ydeevne i komponenter fra forskellige underleverandører,” siger Wiebke Brix Markussen, lektor på DTU Mekanik.

DTUs model gennemførte beregninger

Derefter kunne forskerne med modellen gennemføre beregninger af de mange kombinationsmuligheder ved at anvende forskellige type komponenter i et nyt kølebord. Fokus var at opnå den størst mulige energibesparelse med komponenter, der prismæssigt var konkurrencedygtige. Resultatet pegede på en kombination, hvor kølebordene skulle udstyres med bl.a. en anden type blæser og kompressor end hidtil, mens andre af de nuværende komponenter var det bedste valg.

Derudover gjorde modellen det muligt at identificere, hvor i kølebordet, der blev brugt mest energi – og dermed, hvor der var mest at spare. På den baggrund blev det eksempelvis tydeligt, hvor det ville være en fordel at tilføje mere isolering.

”Modellens beregninger sparede os for at udarbejde et antal forskellige prototyper for at se, hvilken sammensætning af komponenter i kølebordet, der fungerede bedst. Nu kunne vi gå direkte til at lave en enkelt prototype baseret på modellens valgte komponenter, ” siger Anders Sjøgaard, direktør i Gram Commercials.

Samarbejdet fortsætter

Prototypen blev først laboratorietestet hos Gram Commercials og på Teknologisk Institut for at se, om de store energibesparelser fra den teoretiske model holdt stik i praksis.

Da det viste sig at være tilfældet, fremstillede Gram Commercials et antal af de nye køleborde, der blev testet på 8 forskellige restauranter. Også her blev energiforbruget halveret, og brugerne oplevede endda en bedre køling end med de nuværende borde.

Gram Commercials har nu planlagt introduktion af de nye køleborde, der bliver branchens mest energieffektive.

”Det har været en meget positiv oplevelse at samarbejde med DTU, og jeg håber ikke, det bliver sidste gang. Allerede nu har vi talt om, at flere af vores små udviklingsprojekter med fordel kunne udbydes til DTU’s studerende,” siger Anders Sjøgaard.

Projektet var ledet af Teknologisk Institut og har fået støtte af EUDP, det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.