Strand i Nordsjælland. Foto Helle Sørensen.

Havet om Danmark ramt af marine hedebølger

mandag 17 sep 18

Kontakt

Mark Payne
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 22

Marine hedebølger i Danmark

Beregningerne af marine hedebølger i farvandet omkring Danmark opdateres løbende. 

De kan ses på hjemmesiden fishforecasts.dtu.dk

 

Helt op til 8 grader varmere vand end normalt. Så kraftigt slog det varme vejr igennem i havet i sommer, viser beregninger fra DTU Aqua.

Lige nu er vandet omkring Danmark mange steder 3 grader varmere end den gennemsnitlige temperatur på nuværende tidspunkt. Det svarer til en marin hedebølge af moderat grad. Men for blot få uger siden var forskellen endnu højere mange steder – helt op til 8 grader varmere end gennemsnitligt, og de steder var den marine hedebølge kategoriseret som ekstrem. Det viser beregninger, som forskere fra DTU Aqua har foretaget med udgangspunkt i en analysemetode udviklet i Australien, som de seneste år har oplevet mange marine hedebølger.

”Jeg var til klimaforandringskonference i Washington i sommer, hvor jeg hørte om den australske metode. Og da jeg stod ud af flyet i København, var det bare ekstremt varmt, så det var oplagt at lave beregningerne på de danske data," siger seniorforsker Mark Payne, DTU Aqua.

Alvorlige og ekstreme marine hedebølger i sommer
Analyserne viste, at det især fra starten af maj til slutningen af juni – og igen i ugerne omkring den 1. august – var meget udtalt med marine hedebølger næsten overalt i de danske farvande. Flere steder var der tale om kraftige hedebølger og enkelte steder helt op i kategorierne 'alvorlig' eller 'ekstrem'.

Figur viser maximalt udsving og kategori for marin hedebølge i farvandet omkring Danmark 

Figuren viser overblik over sommerens hedebølger i havet omkring Danmark. Til venstre (a) ses det maksimale udsving i havtemperaturen fra den gennemsnitlige temperatur. Til højre (b) ses graden af de marine hedebølger ifølge den såkaldte Hobday skala. Kategorierne er: I – Moderat, II – Kraftig, III – Alvorlig, IV – Ekstrem

Beregningerne er omsat til grafik, som er præsentret på hjemmesiden fishforecasts.dtu.dk, og her kan man også se, at der de sidste 12 måneder har været flere perioder, hvor der i mere end halvdelen af det danske havareal har været tale om marin hedebølge.

Figur viser andel af dansk farvand berørt af marin hedebølge over de seneste 12 måneder

Figuren viser, hvor stor en del af det danske havområde, der måned for måned var påvirket af marine hedebølger, og i hvilken grad baseret på Hobday skalaen. Danmark er blevet ramt af marin hedebølge siden midt i april med to store begivenheder omkring den 1. juni og 1. august.

”Beregningerne er første skridt til at forstå, hvad marine hedebølger har af betydning for livet i havet omkring Danmark. Næste skridt er at samle observationer af mærkelige eller usædvanlige ting så som nye arter, ændret adfærd osv. fra f.eks. fiskere og andre. Vi vil gerne prøve at få dokumenteret konsekvenserne af de høje temperaturer, vi ser i havet,” siger Mark Payne.

Han og flere kolleger fra DTU Aqua forsker i klimaforandringers betydning for såvel fisk som andre arter af dyr og planter i havet – både i Danmark og andre steder i verden, hvor der også er set kraftige temperaturstigninger.

”Der findes flere eksempler på disse meget intense hedebølger rundt omkring i verden, især i Australien og Stillehavet. I disse tilfælde har de ført til store konsekvenser for økosystemet, hvor der er tale om stor dødelighed blandt koraller, havfugle og ålegræs, invasioner af fremmede arter og store økonomiske tab for fiskeri og akvakultur. Vi vil derfor meget gerne prøve at forstå, hvad disse hedebølger betyder for Danmark, og hvad fremtiden på en klode i forandring byder på," siger Mark Payne.

Beregningerne over marine hedebølger i danske farvande kan ses på fishforecasts.dtu.dk. De opdateres cirka en gang om ugen. Rapporter om observationer af udsædvanlige arter og forhold i forbindelsen med dette års hedebølge kan rapporters direkte til Mark Payne, mpay@aqua.dtu.dk