Nyt center skal gøre rummet til væksteventyr i Danmark

onsdag 04 mar 20
|
af Jesper Spangsmark

Kontakt

Sune Nordentoft Lauritsen
Centerleder, European Space Agency Business Incubation Centre Denmark
DTU Space
45 25 97 21

Kontakt

Maria Tammelin Gleerup
Head of Operations, European Space Agency Business Incubation Centre Denmark
DTU Space
45 25 96 74

Onsdag 4. marts 2020 åbnede ESA Business Incubation Center Denmark (ESA BIC Denmark), som skal støtte både iværksættere og etablerede virksomheder, der vil udnytte rumteknologi til at udvikle ny forretning og nye produkter.

Åbningen markeredes med en åbningsceremoni på DTU og taler af bl.a. uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, Director General for ESA Jan Wörner, rektor for DTU Anders Bjarklev og direktør for Industriens Fond Thomas Hoffmann-Bang.

Skal skabe vækst, virksomheder og nye forretningsområder
Målet er at skabe nye virksomheder og ny forretning, der bruger satellitdata og anden rumteknologi til at udvikle produkter, tjenester og ydelser, der accelerer den tekniske udvikling og skaber vækst.

Centeret forventes at skabe mindst 40 nye virksomheder eller nye forretningsområder i eksisterende virksomheder og 400 arbejdspladser inden udgangen af 2024. Centeret skal i samme periode generere et løft i dansk omsætning inden for rumbaserede teknologier på 150 mio. kr.

”Det nye center skal hjælpe danske startups med at udnytte de kommercielle muligheder i rumteknologi og anvendelse af satellitter. Anvendelse af rumteknologi og satellitter rummer imidlertid også store muligheder for etablerede danske virksomheder uden for rumssektoren, bl.a. i forhold til at accelerere den grønne omstilling. Det potentiale for dansk erhvervsliv skal centeret også bidrage til at realisere,” siger direktør for Industriens Fond Thomas Hofman-Bang.

Og dét skal blandt andet opnås ved, at centeret støtter nye idéer til virksomheder, produkter eller services med teknisk, forretningsmæssig og finansiel støtte på €50.000 og adgang til verdens stærkeste netværk af hightech-virksomheder. Alle kan søge om at komme med i netværk og Incubation Programme, og ESA BIC Denmark åbner for den første ansøgningsrunde 4. marts.

”Vi vil f.eks. have fokus på at identificere og udvikle nye rumbaserede startups på de danske universiteter, som rummer en kæmpe talentmasse af kvikke og motiverede studerende med dyb teknologisk ekspertise. Over de kommende år vil vi involvere mere end 1000 studerende i arbejdet med at skabe en ny generation af højteknologiske opstartsvirksomheder, der udnytter mulighederne i rummet,”siger Sune Nordentoft Lauritzen, ESA BIC Denmark Manager.

Pengene til ESA BIC Denmarks aktiviteter kommer fra European Space Agency, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Industriens Fond, Otto Mønsteds Fond, DTU, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, og der er afsat i alt 50 mio. kr. over de næste fem år.

Kan sætte fart på den grønne omstilling
Fordi ESA BIC Denmark primært har et downstream-fokus, som handler om, hvordan vi kan udnytte rummet og rumteknologi til at gøre livet på jorden bedre, kan projektet også blive et vigtigt bidrag til den grønne omstilling.

”Det handler ikke om udforskning af det fjerne univers, men om at bruge rummet til at udvikle teknologier, der kan bruges på Jorden. F.eks. til at sikre mere effektive skibsruter, forebygge nedbrud af vindmøller og forudsige, hvor på marken det er bedst at vande i perioder med tørke,” forklarer Sune Nordentoft Lauritzen.

Og han suppleres af uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen:

”Tværfaglighed, videnoverførsel og datadeling er afgørende for at løse klimakrisen. Rumteknologi - især satellitter med deres enorme kapacitet for indsamling af jorddata - kan have en grundlæggende betydning for kampen mod klimaforandringer.”

Der etableres ESA BIC-hubs ved Danmarks Tekniske Universitet samt ved Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Det er i disse hubs, at der iværksættes programmer, events og netværk. De første opstartsvirksomheder vil starte deres inkubationsforløb i ESA BIC i august 2020. To gange hvert år vil der blive optaget nye virksomheder i inkubatoren. 40 højteknologiske virksomheder vil blive optaget over 5 år.