Photo: Colourbox.dk

Bliv klogere på hvordan One Health gør verden sundere

tirsdag 30 jan 18

Kontakt

Tine Hald
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 94

Kontakt

Maria Vang Johansen
Professor
Københavns Universitet
35 33 14 38
Sommerskole i Danmark giver igen kursister fra hele verden mulighed for at lære, hvordan One Health konceptet kan løse problemer, der har betydning for mennesker, dyr og miljø.

Eksponentiel befolkningstilvækst, ændrede spisevaner, klimaforandringer og stigende udnyttelse af naturressourcer til fødevareproduktion er nogle af de voldsomme globale forandringer, der har betydning for sundheden for mennesker, dyr og miljø.

Det er blevet tydeligt, at menneskers, dyrs og vores fælles miljøsundhed og velfærd ikke kan sikres i det lange løb, med mindre verdenssamfundet håndterer dem samlet. Det er umuligt for en enkelt fagdisciplin eller organisation at tackle de udfordringer, verden står overfor. Derfor er bedre tværfagligt samarbejde på tværs af forskellige sektorer nødvendigt.

Det er grundtanken bag One Health tilgangen til at forebygge og bekæmpe infektionssygdomme og sygdomme forårsaget af kemiske forureninger.

One Health sommerkursus i København

For femte gang bliver One Health International Summer Course holdt i København. Kurset fokuserer på de sygdomsrisici og udfordringer, der opstår i det komplekse samspil mellem dyr, fødevarer, mennesker og miljø.

Kurset trækker på forskellige videnskaber og er baseret på tværfagligt samarbejde, kommunikation og udveksling af data mellem de forskellige parter, der er med til at finde løsninger på globale udfordringer såsom fødevaresikkerhed, zoonoser og antibiotikaresistens. Zoonoser er sygdomme, der smitter mellem dyr og mennesker f.eks. via fødevarer eller direkte kontakt mellem dyr og mennesker, men også via vores fælles miljø.

Eksperter fra DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet, DTU Management og Københavns Universitet er undervisere på sommerkurset, og internationale forelæsere vil give et globalt perspektiv på emnet.

Dansk tradition for brug af One Health

Danmark har en lang tradition for at bruge One Health tilgangen og er blandt de førende lande i at finde løsninger til nogle af disse udfordringer. Eksempler herpå er forebyggelse og kontrol af salmonella og antibiotikaresistente bakterier i husdyrproduktionen. Studerende ved sommerskolen vil lære om de danske erfaringer og få et globalt perspektiv på emnet med input fra internationale eksperter som f.eks. Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Sommerskole programmet

One Health sommerskolen udbydes i fællesskab af DTU og KU.

Kurset er en god mulighed for efteruddannelse af f.eks. læger og dyrlæger, og er relevant for kandidat- og ph.d. studerende fra en lang række discipliner som f.eks. human og veterinær medicin, miljøvidenskab, fødevarevidenskab, ressourceøkonomi, sociologi og antropologi. Et bredt miks af tilgange og synspunkter er med til at gøre diskussionerne nuancerede og lærerige, og kurset har fået rigtigt gode evalueringer fra tidligere kursister.

Kurset består af et fem-ugers e-learningsmodul fra den 7. maj til 8. juni 2018 og et ugelangt fuldtidsundervisningsmodul i København fra den 12. til 17. august 2018. På modulet i august er fokus på problembaseret undervisning i grupper krydret med inspirerende forelæsninger.

Studerende vil få tildelt 5 ECTS point for at gennemføre One Health sommerskolen.

Undervisningen foregår på engelsk.

Tilmeldingsfrist

Du kan tilmelde dig sommerskolen ved at udfylde en blanket på KU’s website inden den 1. april 2018.

Læs mere

Find mere information om sommerskolen – herunder om studieafgift og kursussted – på KU’s website: One Health Summer Course. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du sende en e-mail til onehealth@foodsciencecopenhagen.dk.