DTU Bioengineering department symposium

Bioteknologi kan skabe en bæredygtig fremtid

fredag 11 okt 19

Kontakt

Bjarke Bak Christensen
Institutdirektør
DTU Bioengineering
30 66 42 33

Kontakt

Mette Haagen Marcussen
Kommunikationschef
DTU Bioengineering
23 71 23 10

Program og registrering

DTU Bioengineering samler forskere fra industri og universiteter i et et-dags symposium, og peger på bioteknologi som et effektivt værktøj til at skabe en bæredygtig fremtid.

Vores verden og vi mennesker står over for mange alvorlige udfordringer, og nogle af løsningerne på én udfordring kan faktisk forværre en anden. Hvordan løser vi for eksempel klimakrisen, samtidig med at vi forsyner verdens voksende befolkning med fødevarer?

Det har været nødvendigt at bruge antibiotika og pesticider i fødevare- og foderstofproduktionen for at sikre en tilstrækkelig produktion, men de utilsigtede konsekvenser er tab af biodiversitet og udvikling og spredning af multiresistente bakterier, hvilket udgør en trussel mod menneskers og dyrs sundhed.   

”Bioteknologi spiller en vigtig rolle i skabelsen af en bæredygtig fremtid, og det fremhæver vi i symposiet Bioengineering in Food and Feed Production, hvor vi peger på mikrobiel bioteknologi som en metode til at udvikle alternative biologisk kompatible foranstaltninger til sygdomsbekæmpelse.

Vi har talere fra både universiteter og industri, da begge spiller en vigtig rolle i overgangen til en bæredygtig fremtid. Gennem forskning og vidensdeling skal vi udvikle bæredygtige, effektive og økonomisk levedygtige biobaserede alternativer. Det er på universiteterne vi laver størstedelen af den grundforskning, som industrien derefter kan forvandle til realisable alternativer, som igen bidrager til en bæredygtig fremtid,” siger institutdirektør
for DTU Bioengineering Bjarke Bak Christensen.

"Gennem forskning og vidensdeling skal vi udvikle bæredygtige, effektive og økonomisk levedygtige biobaserede alternativer. Det er på universiteterne vi laver størstedelen af den grundforskning, som industrien derefter kan forvandle til realisable alternativer, som igen bidrager til en bæredygtig fremtid"
Bjarke Bak Christensen, Direktør, DTU Bioengineering

Symposiet skitserer, hvordan mikroorganismer, mikrobiomer, enzymer eller peptid-/antistofbaserede løsninger, der ikke skader miljøet, kan bruges til at erstatte antibiotika, pesticider og andre skadelige kemikalier, der har været anvendt i fødevare-og foderstofproduktionen til vækstfremme og beskyttelse mod infektioner i planter og dyr, på land og i vandet.

Symposiet sætter særligt fokus på opdagelse og design af enzymer, fager og mikroorganismer, der kan anvendes som alternativer til antibiotika eller pesticider og de teknologier, der understøtter design og produktion af sådanne organismer eller enzymer. Metoder til bestemmelse af graden og specificiteten af antibiotikaresistens beskrives også. Bjarke Bak Christensen fortsætter:

”Vi har udarbejdet et program, der omfatter foredrag med internationalt anerkendte forskere, forskere fra DTU og danske industrier, en poster session og fremragende muligheder for at netværke. Jeg håber, at symposiet kan bane vejen for mange nye samarbejdsprojekter med en klar bæredygtighedsdagsorden.
Jeg opfordrer alle interesserede til at tilmelde sig.”

1-dags symposium Bioengineering in Food and Feed Production

Gratis, men registrering er nødvendig.

Registrer her

Deadline: 1. November

13. November 2019
8.30 - 17.30
Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelundsvej 1
Bygning 101A 2800 Lyngby