Image: Colourbox.dk

Ufødte børn bedre beskyttet mod hormonforstyrrende stoffer

torsdag 23 aug 18

Kontakt

Sofie Christiansen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 25

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har været med til at forfine den internationale kemikalietestning, så den bedre kan afsløre hormonforstyrrende stoffer.

For at sikre at kemikalier bliver klassificeret og mærket korrekt, er det vigtigt, at producenterne har undersøgt kemikaliernes eventuelle sundhedsskadelige virkninger. Jo større mængder et kemikalie bliver produceret i, jo strengere er testkravene i EU's kemikalie lovgivning REACH.

Yderligere sikring mod hormonforstyrrende effekter

OECD’s Test Guideline Programme, TGP, udvikler internationalt anerkendte standard-testmetoder til at vurdere sikkerheden af kemikalier. Siden 2010 har seniorforsker Sofie Christiansen fra DTU Fødevareinstituttet besat den ene af TGP’s to nationale koordinatorposter i Danmark, mens den anden ligger i Miljøstyrelsen.

I regi af TGP har Sofie Christiansen de seneste år stået i spidsen for et stort arbejde med at forbedre test guideline nummer 414, som undersøger fosterskader i rotter forårsaget af kemikalier. Bag forbedringerne ligger bl.a. mange års forskningsresultater på DTU Fødevareinstituttet, som har været meget væsentlige for at få OECD’s accept af ændringerne. 

OECD har i foråret 2018 accepteret den forbedrede guideline, som er blevet publiceret på OECD’s hjemmeside i sommeren 2018. Testen omfatter nu en undersøgelse af afstanden mellem anus og kønsorganerne (den anogenitale afstand) og en bedre undersøgelse af misdannelser af kønsdele hos fostre samt thyreoideahormoner hos mødrene.

Derved fanger testen flere hormonforstyrrende stoffer, så den på en effektiv måde giver mere viden om stoffers mulige hormonforstyrrende effekter uden at anvende flere forsøgsdyr end allerede påkrævet. 

Nordisk samarbejde

Danmark har i arbejdet med guideline nummer 414 fået input fra kollegaer i de andre nordiske lande. Gennem samarbejdet kan de nordiske lande påvirke den internationale kemikalielovgivning i en grad, som de små lande hver især vil have svært ved at opnå.

Revisionen af test guideline 414 er støttet af både Nordisk Kemikaliegruppe under Nordisk Ministerråd samt Miljøstyrelsen i Danmark.

Læs mere

Find den opdaterede test guideline 414 på OECD’s website.

Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktionstoksikologi på DTU Fødevareinstituttet har som overordnet ambition at forebygge sygdomme, der kan opstå, når mennesker bliver udsat for kemiske stoffer i fødevarer og miljøet.

Læs hvordan gruppen arbejder på at sikre menneskers sundhed gennem den mest effektive brug af så få forsøgsdyr som muligt i en artikel fra Danmarks 3R-Centers årsrapport 2017

 

FAKTA OM KEMIKALIETESTNIING

OECD test guidelines er et unikt værktøj til at vurdere kemikaliers potentielle virkninger på menneskers sundhed og i miljøet. Fagfolk i industrien, vidensinstitutioner og myndighederne bruger disse guidelines, til at vurdere forskellige kemikalier (industrikemikalier, pesticider, personlige plejeprodukter osv.). De bliver løbende opdateret med hjælp fra tusindvis af nationale eksperter fra OECD’s medlemslande.

Når en test bliver udført efter en OECD guideline, har alle OECD-lande pligt til at acceptere de data, testen genererer. Det betyder, at firmaer skal anvende den nye forbedrede guideline og ikke forskellige forsøgsdesign alt afhængig af, hvor på kloden stofferne anvendes.