Photo: Mikkel Adsbøl

Kylling stadig hovedkilden til campylobacterinfektioner i Danmark

onsdag 13 dec 17

Kontakt

Sara Monteiro Pires
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
40 21 34 89

Dansk kyllingekød er årsag til knap halvdelen af alle campylobacterinfektioner, som bliver erhvervet i Danmark, men også hunde og forurenet havvand er mindre smittekilder.

Campylobacter er den hyppigste årsag til fødevareoverførte infektioner i Danmark. I alt 4.677 campylobacterinfektioner er registreret i 2016, men de er kun toppen af isbjerget: for hvert registreret tilfælde af campylobacter vurderer DTU Fødevareinstituttet, at yderligere 12 tilfælde ikke bliver indberettet.

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har lavet et nyt smittekilderegnskab for campylobacterinfektioner for Fødevarestyrelsen. Det viser, hvor stor en del af de sygdomstilfælde, der bliver erhvervet i Danmark, som skyldes otte forskellige fødevare- og miljøkilder. Myndighederne og industrien vil bruge de nye data i udarbejdelsen af den næste handlingsplan for campylobacter. 

Nye kilder identificeret

Indtag af dansk kyllingekød er fortsat den væsentligste smittekilde og tegner sig for 46% af de campylobactertilfælde, folk erhverver sig i Danmark, efterfulgt af kvæg (indtag af oksekød og mælk eller direkte kontakt), som udgør 19% af tilfældene og indtag af importeret kyllingekød (9%).

Kontakt med hunde og eksponering for forurenet havvand tegner sig hver for ca. 4% af infektionerne. Tidligere beregninger har ikke vist, at hunde eller havvand er smittekilder.

En campylobacterinfektion forårsager normalt et par dages sygdom med symptomer såsom diarré, opkast og feber. I nogle tilfælde kan infektionen føre til gigt senere i livet eller irritabel tyktarm. I sjældne tilfælde kan det medføre Guillain-Barré syndrom, hvor kroppens immunforsvar angriber kroppens nerver.

Læs mere 

Smittekilderegnskabet er baseret på et omfattende datasæt, som Fødevarestyrelsen har indsamlet i samarbejde med Statens Serum Institut og Københavns Universitet over mere end to år. Prøverne har DTU Fødevareinstituttet analyseret ved hjælp af DNA-sekventering for at kunne forbinde prøver med smittekilder. Der er analyseret for flere smittekilder end i tidligere danske smittekilderegnskaber. 

Find hele rapporten på DTU Fødevareinstituttets website: Source attribution of Campylobacter infections in Denmark (pdf). Rapporten er udarbejdet for Fødevarestyrelsen som del af en politisk aftale.

Eftersom indtag af ikke-gennemstegt kyllingekød og dårlig køkkenhygiejne er de mest almindelige årsager til campylobacterinfektioner, spiller forbrugere selv en vigtig rolle i at forebygge sygdommen. Læs mere om god køkkenhygiejne på Fødevarestyrelsens website.

Fakta om campylobacterinfektioner

Campylobacter er den fødevarebårne bakterie, der bidrager mest til sygdomsbyrden i Danmark.

Sygdomsbyrden angives i enheden DALY, som står for ”disability adjusted life years” eller sygdomsjusterede leveår. DALY er et mål for, hvor mange leveår den samlede danske befolkning mister, når mennesker må leve med nedsat livskvalitet og/eller dør tidligere end forventet som følge af sygdom.

DTU Fødevareinstituttet anslår, at det reelle antal campylobacterinfektioner i 2016 var mere end 50.000 tilfælde – 12 gange flere, end der er indberettet. Sygdomsbyrden for disse tilfælde er beregnet til 2.000 DALYs.