Den danske målestation Zackenberg i Grønland. Fotograf: Konsta Punkka.

Klimaændringer overvåges nøje

onsdag 25 okt 17

Kontakt

Kim Pilegaard
Professor Emeritus
DTU Miljø
45 25 21 58

ICOS Danmark

ICOS Danmark er et konsortium af fire partnere. DTU er leder af konsortiet, som derudover omfatter Aarhus Universitet, Roskilde Universitet og Københavns Universitet.
Målestationerne i ICOS måler udveksling af drivhusgasser mellem atmosfæren og økosystemer på land og i havet, samt målinger af drivhusgaskoncentrationer i atmosfæren. Efter at have gennemgået en omhyggelig kvalitetskontrol, bliver data fra målingerne stillet frit til rådighed for alle, f.eks. forskere, offentlige institutioner, medier og alle andre interesserede.

Nyt europæisk netværk af målestationer overvåger udviklingen af drivhusgasser og stiller disse data offentligt til rådighed. Pålidelige og standardiserede data er nødvendige i arbejdet med at tackle udfordringerne fra den globale opvarmning.

Et nyt netværk af mere end 100 europæiske målestationer er samlet i ICOS, Integrated Carbon Observation System. Stationerne måler udviklingen i mængden af drivhusgasser i atmosfæren samt udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren, land og hav. Data af stor betydning for at kunne følge udviklingen i klimaændringerne.

”Det store arbejde, der er sket i EU-regi i de seneste år for at kvalitetssikre og standardisere data fra de nye ICOS målestationer, er et væsentligt skridt i retning af at have sammenlignelige og pålidelige data om drivhusgasser fra hele Europa. Det har vi ikke haft tidligere, hvilket har gjort det vanskeligt at følge udviklingen i drivhusgasser over et større geografisk område,” siger Kim Pilegaard, DTU Miljø og projektleder af ICOS Danmark.

Fire af ICOS målestationerne er placeret i Danmark, i meget forskellige områder af landet. Det sker for at have målinger fra de forskellige økosystemer, der er typiske på vores breddegrader. Der er dels en målestation i et landbrugsområde, en skov og et arktisk vådområde i Grønland. Desuden måles koncentrationer af drivhusgasser i atmosfæren fra en station på det nordøstligste hjørne af Grønland. Senere er det planlagt, at flere stationer vil blive tilknyttet netværket.

Fokus på klimaudfordringerne

I øjeblikket besøger en fotograf en række af målestationerne, bl.a. den danske station i Grønland, Zackenberg.

"Fotografierne vil vi bruge til at sætte fokus på de klimaændringer, som data fra målestationerne er med til at overvåge udviklingen af."

 ”Fotografierne vil vi bruge til at sætte fokus på de klimaændringer, som data fra målestationerne er med til at overvåge udviklingen af,” siger Kim Pilegaard.Fotografierne er taget af den finske natur- og vildtlivsfotograf Konsta Punkka. Når fotograferingen af en målestation fra hvert af de 12 medlemslande: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Norge, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet og Tyskland er færdig, vil udvalgte fotos blive samlet i en udstilling, der fra efteråret 2018 vil turnere til alle lande.