Foto Mikal Schlosser

Ny teknologi skal designes til alle

mandag 12 aug 19

Kontakt

Om projektet

Teknologi for alle er foreløbig et 3-årigt projekt med et samlet budget på ca. 11 mio. kr., hvor Bevica Fonden støtter med 5 mio. kr., og DTU medfinansierer 6. mio. kr.
Som led i projektet ansættes en projektleder på DTU Skylab, der skal udvikle fokuserede forløb både for startups, der specifikt arbejder med løsninger målrettet mennesker med bevægelseshandicap, men også mere bredt forløb for startups og studerende, der kan inspireres af et mere inkluderende blik for udvikling af nye teknologier.
Desuden er DTU Management en vigtig partner i projektet. Her vil en forsker ansat i projektet arbejde med forskning og uddannelse i metoder, værktøjer og cases på tværs af alle DTU’s uddannelser. Det vil ske i tæt samarbejde med et professorat, finansieret af Bevica fonden.

Læs mere om projektet

DTU vil udvikle metoder i undervisning, forskning og iværksætteri som lever op til verdensmålenes princip ”Leaving no one behind”.

Udvikling af ny teknologi skal allerede i undervisningen og i studerendes projekter og senere forskning tage højde for, om teknologien kan gøre nytte for alle – også for mennesker med handicap. I et nyt samarbejde med Bevica Fonden, 'Technology leaving no one behind', vil DTU udvikle metoder til, at ingeniørstuderende ser inklusion og tilgængelighed som en naturlig del af design og udvikling af nye tekniske løsninger.

"Det er helt centralt for DTU, at udviklingen af ny teknologi foregår inkluderende og bæredygtigt og med øje for menneskers forskellige forudsætninger for at tilgå ny teknologi. Derfor ser vi frem til at samarbejde med Bevica Fonden om at udvikle DTU's fokus på inkluderende teknologi og universelt design, både inden for forskning og uddannelse og i vores innovations- og iværksætteri-aktiviteter på DTU Skylab," siger Marianne Thellersen, koncerndirektør for Innovation og Entreprenørskab, som er med i projektets styregruppe.

DTU Skylab har de seneste år været hjemsted for flere studenter-startups som har udviklet ny teknologi for mennesker med handicap. Det gælder blandet andet startup-virksomheden Obital, som har udviklet en teknologi baseret på øjenstyring, der giver personer med bevægelseshandicap mulighed for via smartphones, at tænde maskiner, skrue op for varmen eller slukke lys i hjemmet.

I projektet med Bevica Fonden vil DTU udvikle nye metodikker og værktøjer til at understøtte inklusiv teknologiudvikling, og emnet vil blive taget op i en række årlige konkurrencer og events. I DTU Skylab vil muligheder for test, prototypeudvikling og brugervalidering blive styrket i et samarbejde med relevante partnere og økosystemer som bl.a. Handicaporganisationernes Hus.

Brugsværdi i hverdagen

I Bevica Fonden glæder direktør Marianne Kofoed sig til samarbejdet.

"Vi er meget glade for at kunne være med til at udrulle dagsordenen 'Leaving no one behind' på DTU. Det handler jo om at få alle med. Og der tror vi på, at det virkelig er noget, der rykker, hvis vi kan få inkluderende og universelt design ind under huden på dem, der skal udvikle nye tekniske løsninger og designe de ting, vi omgiver os med og bruger i hverdagen," siger hun.

Danske Handicaporganisationer (DH) er strategisk partner i projektet. De vil bidrage med deres store viden og netværk inden for området og hjælpe de studerende med at samarbejde med relevante brugere og medlemsorganisationer.

"Når der tænkes ud af boksen med et inkluderende og universelt design, og når der udvikles sammen med mennesker med handicap, så skaber vi en ny verden. En verden, hvor ikke alene mennesker med et handicap får nye muligheder for at bidrage, deltage og være en del af samfundet, men hvor der med det inklusive og universelle design skabes nye muligheder for alle," siger Sif Holst, næstformand for Danske Handicaporganisationer, som er med i projektets styregruppe.

'Leaving no one behind' er et tværgående princip bag FN’s 17 bæredygtighedsmål. DTU har besluttet, at bæredygtighedsmålene skal danne grundlag for universitetets forskning og uddannelser i bæredygtighed, innovation og entreprenørskab. Projektet vil derfor helt naturligt blive tænkt ind DTU’s strategiske fokus på verdensmålene og social innovation.