Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Baggrundsniveau for total organisk fluor i fødevareemballage

mandag 30 apr 18

Kontakt

Kit Granby
Lektor
DTU Fødevareinstituttet
21 92 46 66

Kontakt

Gitte Alsing Pedersen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 73

Forskere fra DTU har fastsat baggrundsniveauet af total organisk fluor i fødevarekontaktmaterialer af pap og papir samt justeret den metode, virksomheder bruger til at undersøge, om materialerne er tilsat fluorstoffer.

Fluorerede organiske stoffer er kemiske forbindelser med egenskaber, der skyer vand, fedt og smuds. De bliver blandt andet brugt i fødevareemballage af pap og papir for at gøre dem vand- og fedtafvisende. Stofferne kan være skadelige for både mennesker og miljø, og Fødevarestyrelsen fraråder, at de tilsættes fødevarekontaktmaterialer af pap og papir.

Mens EU ikke har indført grænseværdier for organiske fluorerede stoffer i pap- og papirmaterialer til fødevarer, indførte Danmark i august 2015 en vejledende national grænseværdi for total organisk fluor. Efterfølgende undersøgelser har vist, at der er behov for mere viden om baggrundsniveauet af total organisk fluor i pap og papir.

Justeret analysemetode kan forhindre falsk positive resultater

DTU Fødevareinstituttet har i et projekt for Fødevarestyrelsen undersøgt niveauet af total organisk fluor i en række fødevarekontaktmaterialer af pap og papir, hvor fluorerede stoffer ikke er tilsat. Ud fra analyseresultaterne har instituttet fastsat det niveau, der kan betragtes som baggrundsforurening i sådanne materialer.

I projektet har instituttets forskere også vurderet den analysemetode, som industrien bruger til at bestemme totalindholdet af organiske fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer. Instituttets arbejde viser, at den anvendte metode indebærer en risiko for falsk positive resultater, fordi den medtager uorganisk fluor, som ikke er skadeligt i samme grad som organisk fluor.

DTU Fødevareinstituttet vurderer, at analysemetoden bør udvides med et ekstra trin, så kun organiske fluorerede stoffer i materialerne bliver målt og risiko for falsk positive resultater dermed undgås.

Læs mere

Læs mere om DTU Fødevareinstituttets vurdering af analysemetoderne til bestemmelse af indholdet af fluorerede stoffer i rapporten: Vurdering af metode til bestemmelse af total organisk fluor (TOF) i fødevarekontaktmaterialer og bestemmelse af baggrundsniveau for TOF i pap og papir.

Fødevarestyrelsen har i april 2018 opdateret den tidligere vejledende grænse med en indikatorværdi for total organisk fluor. Find mere information om fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer af pap og papir på Fødevarestyrelsens website.

Læs også DTU Fødevareinstituttets fakta om fluorerede stoffer, som blandt andet forklarer, hvordan forbrugere kan undgå fluorerede stoffer i fødevarer, hvad myndighederne og fødevareindustrien gør for at udfase brugen af dem, og det arbejde instituttet gør for at øge viden om stofferne.