Tomas Zhang Mathiesen

DTU's æresalumne 2019 er en fantastisk ambassadør for DTU og eksportingeniøruddannelsen

mandag 21 jan 19

DTU's æresalumne 2019 er Tomas Zhang Mathiesen, der allerede få år efter sin dimission har gjort meget for sin uddannelse.

Som noget nyt blev årets æresalumne kåret på baggrund af en nominering, som bakkes op af både tidligere undervisere og ledere fra DTU.

Tomas Zhang Mathiesen dimitterede fra DTU i 2017 som eksportingeniør (diplomingeniør fra studieretningen eksport og teknologi), og han har siden da bevaret en tæt kontakt til DTU og udvist stort engagement i forhold til at videreudvikle uddannelsen. Han er i dag chefkonsulent hos PwC.

Tomas udmærkede sig ifølge flere af sine tidligere undervisere allerede i studietiden på DTU ved at være en særdeles dygtig studerende med en konstruktiv og positiv tilgang. Han engagerede sig bl.a. i at hjælpe andre studerende som ”buddy” for internationale studerende. I sin sidste tid som studerende på DTU startede Tomas "Danish Startup Group", som han stadig driver i dag ved siden sit fuldtidsarbejde. Det er en frivillig organisation, der har til formål at hjælpe unge entreprenører med at starte egen virksomhed.

”Tomas er en fantastisk ambassadør for DTU og eksportingeniøruddannelsen. Han er altid villig til at bidrage med gode råd og erfaringer, og han gør det på en yderst professionel måde,” fortæller Karin Siegumfeldt, lektor på DTU Diplom og en af Tomas’ tidligere undervisere.

Også Lars D. Christoffersen, direktør og vicedekan fra DTU Diplom/Center for Diplomingeniøruddannelse bakker op om udnævnelsen af Tomas:

”Tomas er en rigtig god fyr, knivskarp og engageret, hvilket også understreges af at han allerede i en alder sidst i tyverne er seniorkonsulent i PWC. Derudover har han deltaget i udviklingen af studieretningen Eksport og Teknologi med sin engagerede deltagelse på retningens 9-21-seminar og derudover har den tidligere studieleder brugt ham til nogle såkaldte ”Eksport Boosts”. Han stiller altid beredvilligt op og er i det hele taget en god repræsentant for DTU og for studieretningen.”

Tomas modtog med stor glæde udnævnelsen som DTU's æresalumne 2019 ved DTU Alumnis nytårslounge i januar, hvor han og andre alumner, der har engageret sig og bidraget til DTU’s udvikling var inviteret. I en kort takketale fortalte han om sin baggrund og så frem til at bevare tætte bånd til DTU:

"Jeg vil altid huske tilbage på DTU som et sted, hvor studerende får en ekstra chance, et sted hvor viden og erfaring kan opnås, og et sted hvor der helt sikkert vil være en plads til alle."
Tomas Zhang Mathiesen

”Jeg kom til Danmark fra Kina for 19 år siden som 8-årig sammen med min mor. Før det boede jeg hos mine bedsteforældre på en gård og troede ikke, at der fandtes noget andet ud over gården og Kina. Min mor sagde altid til mig: "Tomas, du er kommet til et godt land med gode mennesker og muligheder. Der findes millioner af andre kinesere, som ville ønske, at de var i dine sko, så pas nu din skole, giv tilbage og få noget godt ud af dit nye liv".

DTU har givet mig en ekstra chance i livet. Underviserne gav mig den viden og støtte, jeg havde brug for, og studielivet samt engagement i diverse frivilligt arbejde med DSE gav mig de erfaringer, jeg skulle bruge for at kickstarte min karriere. Jeg vil altid huske tilbage på DTU som et sted, hvor studerende får en ekstra chance, et sted hvor viden og erfaring kan opnås, og et sted hvor der helt sikkert vil være en plads til alle.”

Se hvordan du kan gøre en forskel for DTU

 

Fakta om æresalumner

DTU kårer hvert år en alumne som æresalumne for at anerkende hans/hendes særlige engagement og bidrag til DTU’s udvikling.

Tomas Zhang Mathiesen er den femte alumne, der er blevet kåret som æresalumne.

Se alle DTU's æresalumner her