Tarmbakterier og sundhed

Ny viden på vej om tarmbakteriers rolle i kost og sundhed

torsdag 24 okt 19
|

Kontakt

Tine Rask Licht
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 71 86

Et forskningsprojekt ledet af DTU skal med en bevilling på knap 60 mio. kroner fra Novo Nordisk Fonden skaffe viden om tarmbakteriernes rolle, når mennesker reagerer forskelligt på den samme kost.

Et gammelt ordsprog siger, at du er, hvad du spiser. Det er dog en sandhed med modifikationer, da mennesker kan reagere forskelligt på den samme kost. Det skyldes blandt meget andet, at vores tarmsystem indeholder et kæmpemæssigt bakteriesamfund (tarmens mikrobiom), som fungerer forskelligt fra person til person.

Novo Nordisk Fonden har gennem sit Challenge Programme bevilget næsten 60 mio. kroner til et forskningsprojekt, der skal undersøge tarmbakteriernes rolle i kostens betydning for vores individuelle sundhed. Projektet vil være ledet af professor Tine Rask Licht fra DTU Fødevareinstituttet.

Underbelyst forskningsområde

Bakterierne i kroppen omsætter en lille del af den kost, vi indtager, til nye stoffer, som kaldes for mikrobielle metabolitter. Metabolitterne kan påvirke vores immunsystem, vores hormonsystem, vores sundhed, og måske endda vores humør. Derfor er større viden om bakteriernes rolle i omsætning af kosten nødvendig.

"Vores forskning kan give mulighed for bedre at forudsige en given persons reaktion på en bestemt kost og dermed gøre det muligt at skræddersy kostplaner, som er tilpasset den enkelte persons tarm- og bakteriesamfund. Det kan give den enkelte større motivation end de mere generiske kostråd."
Professor Tine Rask Licht

”Bakteriers vækstfysiologi er et aspekt, der er underbelyst inden for den forskning, der omhandler interaktionen mellem kost, tarmbakterier og sundhed. Vi ved meget lidt om, hvorfor vores kroppe reagerer forskelligt på den samme kost. I projektet vil vi derfor undersøge, dels hvordan tarmens bakterier bidrager til denne forskellighed, og dels hvilke forhold i tarmen, der styrer bakteriernes vækst og aktivitet,” forklarer Tine Rask Licht.

Når forskerne får en bedre grundlæggende forståelse af den rolle, bakteriernes vækst og næringsomsætning spiller i forhold til sundheden, kan det f.eks. bruges til at udvikle skræddersyede kostplaner. Det vil være en stor hjælp inden for forebyggelsen af sygdomme som type 2-diabetes og hjerte-karsygdomme, hvor kosten er et vigtigt element. Men det kan også have betydning i forhold behandling eller forebyggelse af andre typer af sygdomme.

”Vores forskning kan give mulighed for bedre at forudsige en given persons reaktion på en bestemt kost og dermed gøre det muligt at skræddersy kostplaner, som er tilpasset den enkelte persons tarm- og bakteriesamfund. Det kan give den enkelte større motivation end de mere generiske kostråd ,” vurderer Tine Rask Licht.

Tine Rask Licht er blevet bevilget knap 60 mio. kroner til forskningsprojektet, som hedder ’PRIMA – towards Personalized dietary Recommendations based on the Interaction between diet, Microbiome and Abiotic conditions in the gut’. Projektet er et samarbejde mellem forskergrupper på DTU, Københavns Universitet og KU Leuven i Belgien.

Ifølge Novo Nordisk Fonden er PRIMA blevet valgt som modtager af bevillingen, fordi der er behov for en bedre forståelse af sammenhængen mellem ernæring og menneskets mikrobiom, hvilket vil gøre det muligt målrettet at bruge kosten til at forbedre vores liv og sundhedstilstand. Med sit unikke fokus på bakterier kan projektet også lede til nye forebyggelsesstrategier indenfor sygdomme, der delvist kan afhjælpes gennem kostomlægning, for eksempel type 2-diabetes og hjerte-karsygdomme.

Læs mere

DTU Fødevareinstituttets Forskningsgruppe for Tarmbakterier og Sundhed studerer effekterne af menneskers kost på tarmens bakteriepopulation og de deraf afledte effekter på immunsystemet og metabolismen. Læs mere om gruppens forskning på instituttets website.