Foto: Fotograf Mikkel Swartz // Memorica.

DTU’s studenterforening vil fokusere på trivsel

mandag 22 feb 21

For yderligere oplysninger

Andreas Baltzer Skov
Foreningsformand
formand@pf.dk
abs@pf.dk

Tlf. 77 42 44 90

Her er PF’s medlemmer:

Andreas Baltzer Skov: Foreningsformand, læser Fysik og Nanoteknologi på civilbacheloruddannelsen.
Christian Rømer Thulstrup: Næstformand, læser Elektroteknologi på civilbacheloruddannelsen.
Rikke Elbæk Eriksen: S-Husformand, læser Process og Innovation på diplombacheloruddannelsen
Lasse Houmann Thygesen: Forretningsrådsformand, læser Produktion på diplombacheloruddannelsen
Elisabeth Marie Heegaard: Socialpolitisk koordinator, læser Matematik og Teknologi på civilbacheloruddannelsen
Christian Kaas Sørensen: Uddannelsespolitisk koordinator, læser Kemisk og Biokemisk Teknologi på kandidatuddannelsen
Victor Roslyng-Jensen: Koordinator af Internationale anliggender og PR, læser Fysik og Nanoteknologi på civilbacheloruddannelsen.
Felix Høgstædt Larsen: Koordinator af Foreningsaktiver, læser Informationsteknologi på kandidatuddannelsen
Corona giver udfordringer for studerende - både socialt og fagligt. Især for de internationale studerende. Nyudnævnt bestyrelse i Polyteknisk Forening vil intensivere indsats mod social mistrivsel.

Da corona ramte Danmark, blev alle de fysiske aktiviteter på DTU lukket ned. Det har haft stor indflydelse på de studerende. Den nye bestyrelse i studenterforeningen Polyteknisk Forening (PF) peger på, at ensomhed, depression og stress generelt er stigende blandt unge - og corona har fungeret som en forstærkende faktor. Derfor er det vigtigere end nogensinde at fokusere på trivsel.

Ifølge bestyrelsen er den sociale mistrivsel især udbredt blandt DTU's internationale studerende. Uden de netværk og fora, som de normalt får introduceret ved studiestarten, har den gruppe især haft svært ved at skabe stærke sociale relationer. Derfor vil PF have et større fokus på inklusionen og trivslen blandt de internationale, både dem, som kun er på DTU et halvt år, og dem, som er her under hele deres studie.

”At kunne tilbyde et frirum via sociale miljøer og aktiviteter for de studerende er en stor og vigtig del af PF’s arbejde. I 2021 vil vi have fokus på at skabe sociale aktiviteter for de studerende og løbende tilpasse dem efter, hvad der er muligt. Normalt holder vi fester og begivenheder, hvor de studerende kan tage en pause fra studiet, men i denne tid bliver aktiviteterne online. Det næste stykke tid kører vi f.eks. skiftende onlinebegivenheder hver fredag,” fortæller den 22-årige Andreas Baltzer Skov, der er nyudnævnt formand.

Uddannelse og politik
Ud over trivsel, er uddannelse også en af PF’s mærkesager. Efter et år med onlineundervisning og nye måder at studere på er der blevet testet mange løsninger. Dem vil PF gerne evaluere for at finde ud af, hvilke supplerende værktøjer man i fremtiden kan benytte til gavn for de studerende.

Desuden er politik på PF’s dagsorden. I det kommende år er der valg til både de kommunale og regionale råd, og valgene er en oplagt mulighed for, at de lokale politikere lærer PF at kende, så de bliver inddraget, når der skal tages vigtige beslutninger. Derfor vil bestyrelsen aktivt sørge for at sætte de studerendes vilkår på dagsordenen til valgene. Det gælder især i Ballerup Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden.

”Politik bliver en stor og vigtig del af vores arbejde. Derfor har vi som noget nyt oprettet en bestyrelsespost, der er rent politisk orienteret. Vores opgave bliver bl.a. at sørge for, at politikerne vil lytte til os studerende, ligesom vi vil sørge for, at de studerende har lyst til at stemme,” siger den 24-årige Christian Rømer Thulstrup, der er næstformand med ansvar for det politiske arbejde.

Til gavn for alle DTU-studerende
Andreas og Christian er dog enige om, at det vigtigste for bestyrelsen er at kommunikere, at PF er sat i verden for at varetage de studerendes interesser. Uanset hvem man er, og hvor man studerer, kan man henvende sig, hvis man oplever sociale, faglige eller politiske udfordringer.

”Jeg glæder mig til at komme tilbage på campus, så vi kan mærke, at vi er med til at gøre en forskel. Det vil også gøre det nemmere for os at komme i dialog med de studerende. Det er en af vores store udfordringer i øjeblikket,” siger Andreas Baltzer Skov.

Christian Rømer Thulstrup supplerer: ”Det, jeg ser allermest frem til, er, at komme ordentligt tilbage på campus og få lov til at åbne S- Huset igen. Så kan vi gå i gang med at arrangere fysiske aktiviteter.” 

Se video, hvor rektor Anders Bjarklev møder PF-formand, Andreas Baltzer Skov, til en snak om trivsel og et godt studieliv.