Studerende fra diplomretningen i Byggeri og Infrastruktur besøger Fjordforbindelsen under International Civil Engineering Week på DTU. Foto Line Reeh

Internationale studerende var først over broen

onsdag 15 maj 19
|
af Line Reeh

Kontakt

Solbritt Christiansen
Lektor, Civ ing
DTU Engineering Technology
24 89 64 28

Fakta om Fjordforbindelsen

Hele fjordforbindelsen bliver en knap 10 km lang 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund. 1,4 km vil ligge på en højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage.

Projektet koster ca. 2 mia. kr.

Højbroen bliver • 1.360 m lang • 19,7 m bred • med 4 kørespor • Hastighed: 90 km/t

Broen understøttes af 16 bropiller med et V-formet design.

Gennemsejlingshøjde 22 m

Højbroens fundamenter er på østsiden 180 m og på vestsiden 90 m fra kystlinjen. 

www.fjordforbindelsen.dk

Uddannelsesinstitutioner i ICEW, International Engineering Week.

DTU

CESI école d`ingénieurs, Paris, Frankrig

Fachhochschule Köln, Cologne University of Applied Science, Tyskland

Universidad de Burgos, Spanien

Edinburgh Napier University, School of Engineering and the Build Environment, Skotland

Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, Holland


Asfalten var endnu ikke lagt og broen kun lige blevet landfast, da 145 ingeniørstuderende fra fem europæiske universiteter som nogle af de absolut første fik lov til at krydse den nye højbro over Roskilde Fjord. Besøget var en del af The International Civil Engineering Week, som DTU i år var vært for.


Hvert år samler International Civil Engineering Week Byggeri og Infrastruktur-ingeniørstuderende fra uddannelsesinstitutioner i Köln, Paris, Edinburgh, Groningen og Ballerup til fælles læring og netværk et sted i Europa. DTU var for første gange vært for arrangementet i år, som foregik på campus i Ballerup og ved byggerier og byggepladser i Storkøbenhavn.

"Det er meget værdifuldt for vores studerende at møde studerende fra andre lande og opleve forskelle i fx tilgang til både studiekultur og det mere teknisk ingeniørfaglige. "
Lektor Solbritt Christiansen, DTU Diplom

”Det er meget værdifuldt for vores studerende at møde studerende fra andre lande og opleve forskelle i fx tilgang til både studiekultur og det mere teknisk ingeniørfaglige. Klima og temperatur varierer, og hvis man bygger i Sydfrankrig, så er det i et andet temperaturspænd end i Danmark, og det betyder noget for den måde, man må arbejde på,” siger lektor og medarrangør af International Civil Engineering Week på DTU, Solbritt Christiansen, DTU Diplom.

De fire intensive dages besøg bød, ud over forelæsninger og opgaver for de studerende, på en cykeltur rundt i København for at se cykelbroer og infrastruktur. Og så var der indlagt et besøg på byggepladsen ved Kronprinsesse Marys bro og ved de nye byggerier på DTU’s Campus i Lyngby.

Bro vakte begejstring

Fjordforbindelsen er et stort infrastrukturprojekt, som ikke alene handler om at bygge en højbro over Roskilde Fjord. Man har også anlagt en motortrafikvej, faunapassager, etableret regnvandsbassiner, bygget en lang række mindre veje om og meget mere.

”Det gør det til en god case for vores studerende, som arbejder med at identificere, analysere og løse komplicerede byggetekniske problemstillinger på en bæredygtig måde, både menneskeligt, økonomisk, ressource- og miljømæssigt,” fortæller lektor Solbritt Christiansen, DTU Diplom.

De studerende fik lov til både at komme ind i brodækket, for at se rørlægning til blandt andet fjernelse af regnvand, og så fik de lov til at krydse den 1,4 km lange bro til fods, mens anlægsarbejdet fortsatte omkring dem.

Det vakte begejstring, fortæller Stefanie Lentz, som læser på sidste år på bygningsingeniøruddannelsen i Köln:

”Det er første gang, jeg har været inde i en bro! Og det var virkelig spændende at se det hele i praksis. Jeg er meget interesseret i, hvordan man konstruerer og bygger i andre lande, og den her bro er et meget stort projekt og der er meget, som skal planlægges. Det gør indtryk.”  

Stefanie Lenzt anbefaler i det hele taget internationale studiebesøg til alle studerende, som har mulighed for det:

”Det er fantastisk at møde nye folk og andre studerende. Jeg kan virkelig anbefale det. Vi har også været på cykeltur rundt i København og se forskellige bygninger. Det er virkelig spændende at opleve, hvordan trafikken er lagt an til at man kan komme rundt på cykel – med cykelstier over det hele. Det har vi ikke i Tyskland!”

Besøg hos Fjordforbindelsen. Foto Line Reeh

Som en del af et internationalt læringssamarbejde blev ingeniørstuderende fra fem europæiske lande nogle af de absolut første til at krydse Roskilde Fjord via en spritny højbro, som er ved at blive bygget ved Frederikssund. Undervejs blev de studerende lukket helt ind i maskinrummet bag konstruktionen af den 1,4 km lange bro for at høre om dansk konstruktionsteknik og arbejdsprocesser. Kronprinsesse Marys bro indvies officielt den 28. september 2019.

Ved besøget hos Fjordforbindelsen fortalte Projektchef Henrik Vincentsen fra Vejdirektoratet blandt andet om den særlige danske teknik, hvor man laver et dræningslag med et lag asfalt med grove sten nederst, når man asfalterer en bro. Med sådan et lag sikrer man, at vand, som måtte sive ned gennem asfalten, kan blive ledt væk. Det er nødvendigt i Danmark, hvor vintertemperaturen ofte svinger lige omkring de nul grader, mens det ikke er et problem i andre lande, hvor temperaturen er mere konstant over eller under frysepunktet.

Næste år foregår International Civil Engineering Week i Paris, hvor studerende fra DTU’s diplomingeniørretning i Byggeri og Infrastruktur også deltager.

 

Det sagde de studerende…

Karl Hering, Skotland:
”Det har været fantastisk at møde de andre studerende og få indblik i, hvordan man bygger i forskellige lande og hvordan man problemløser og fx løser miljøhensynene, som vi hørte om hos Fjordforbindelsen.”

Morten Ravn Hald, Byggeri og Infrastruktur, DTU:
”Det er vildt spændende at se, hvordan de håndterer fx regnvand på broen, så den ikke ryger i fjorden med olierester fra vejen, når broen ligger i et Natura 2000-område. Og så har det været super hyggeligt at lære folk at kende fra de andre lande.”

Om International Civil Engineering Week, ICEW

Hvert år mødes Byggeri- og infrastrukturstuderende fra en række europæiske undervisningsinstitutioner til fire dages intensiv læring og netværk om konstruktioner, miljø- og klimatilpasning, udførelsesprocesser og ingeniørfaglighed på tværs af og afhængigt af kultur og landegrænser. I år var DTU Diplom for første gang vært i ICEW netværket og diplomingeniørretningen Byggeri- og Infrastruktur havde fra den 7. – 10. maj besøg af 65 byggeri- og infrastrukturingeniørstuderende fra Frankrig, Holland, Skotland og Tyskland på Campus i Ballerup.

På besøget ved DTU Diplom har de studerende haft forelæsninger og været på studiebesøg ved forskellige byggerier og bygværker i Storkøbenhavn, blandt andet på cykel for at opleve de nye cykelbroer og infrastruktur. De har også besøgt anlægsarbejdet ved den kommende Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord samt de igangværende byggerier på DTU Campus i Lyngby. Undervejs skulle de i hold lave en video med highlights fra og konklusioner på deres udbytte af ugen.

Alle studerende på 4. semester i diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og Infrastruktur ved DTU deltager hvert år i ICEW, International Civil Engineering Week eller det lignende internationale netværkssamarbejde IPW, International Project Week med 6 europæiske universiteter.