Anders Filsøe Pedersen

Anders Filsøe Pedersen fra DTU Fysik belønnes med EliteForsk-rejsestipendie

mandag 02 mar 15
|

En af årets EliteForsk-rejsestipendie går til ph.d.-studerende Anders Filsøe Pedersen fra DTU Fysik. Anders’ ph.d.-projekt sigter mod at udvikle katalysatorer til brændselsceller, der kan indgå i fremtidens CO2-neutrale energiforsyning.

Uddannelses- og forskningsministeriet har netop uddelt fem EliteForsk priser og 20 EliteForsk-rejsestipendier til nogle af landets dygtigste forskere og ph.d.-studerende. Et af rejsestipendierne er gået til Anders Filsøe Pedersen, der er ph.d.-studerende ved CINF på DTU Fysik.

 

Brintbaserede brændselsceller regnes som en af de mulige veje til en fremtidig energiforsyning fri for afhængigheden af olie, da brændselsceller blandt andet kan erstatte benzinmotorer i biler. I stedet for benzin er brændstoffet i brændselscellen brint (hydrogen), der reagerer med luftens ilt (oxygen) og danner vand, som det eneste slutprodukt.

 

Når oxygen og hydrogen reagerer, foregår det i to reaktioner: reducering af oxygen og oxidering af hydrogen. Begge reaktioner kræver katalysatorer for at forløbe, og en af udfordringerne i dag er, at de eksisterende katalysatorer til oxygen -reduktion-reaktionen er meget dyre, fordi de består af platin.

 

Anders Filsøe Pedersens ph.d.-projekt handler derfor om optimering af platin-baserede katalysatorer, så forbruget af platin – og dermed også brændselscellens pris - holdes på et absolut minimum:

 

”Brændselscellekatalyse er et udfordrende emne, idet oxygen-reduktion er en kompliceret proces. Der indgår adskillige skridt i den kemiske reaktion, og for at opbygge den optimale katalysator er det essentielt at have kendskab til interaktioner på atomar skala for hver del-reaktion. Perspektiverne for brændselscelleteknologien er til gengæld også store: Med denne teknologi kan energi-lagring blive en realitet, og vi kan derved videre reducere vores forbrug af fossile brændstoffer, hvilket har stor betydning, både nationalt og internationalt”.

 

Adspurgt om EliteForsk-rejsestipendiet betydning svarer Anders:

”Stipendiet gør det muligt at udvide mit ophold ved SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) og dermed udføre flere målinger ved synkrotronen SSRL (Stanford Synchrotron Radiation Lightsource). Disse målinger er essentielle for mit projekt og vil betyde, at jeg kan bidrage med flere resultater til forståelsen af de komplekse kemiske reaktioner i brændselsceller”.

 

Læs mere om Anders Filsøe Pedersen og hans forskning

 

Om EliteForsk

EliteForsk er det samlende varemærke for priser og rejsestipendier, der har til formål at støtte og udvikle forskertalenter.

 

Et EliteForsk-rejsestipendium er på 200.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. Der uddeles op til 20 EliteForsk-rejsestipendier årligt.