Fotograf: Joshua Gross

Verdens energiudfordring er hans drivkraft

tirsdag 12 mar 19

Kontakt

Peter Christian Kjærgaard Vesborg
Professor
DTU Fysik
45 25 32 76

Nyudnævnt professor vil bidrage til at løse udfordringen med at sikre verden tilstrækkelig energi og materialer.

Peter Vesborg er netop udnævnt til professor på DTU Fysik. Peter Vesborgs forskning har, siden han udarbejdede sin ph.d.-afhandling, været koncentreret om katalyseforskning som indgang til at finde erstatninger for fossile brændstoffer til fremtidens energiforsyning og materialefremstilling. Det har bl.a. indebåret et ophold på et af verdens mest prestigefyldte universiteter, Stanford University, og senere tilknytning til Villum Centre for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals på DTU.

"Jeg tror, katalysatorer er et væsentligt element i indsatsen med at finde erstatninger for de fossile brændstoffer "

Peter Vesborg er internationalt anerkendt for sin forskning inden for analytiske metoder til katalyseforskning, der bidrager til en større og bedre forståelse af heterogen katalyse og dens processer. Det har primært været udvikling af nye metoder til måling af katalytisk aktivitet i mikroreaktorer, som har omfattet både termiske katalysatorer, fotokatalysatorer og elektrokatalysatorer.

En million gang større følsomhed
Derudover arbejder Peter Vesborg i øjeblikket på et projekt, hvor han med et ERC Grant i ryggen vil forsøge at flytte grænsen for, hvor følsom en analyse af katalyse kan blive. Han vil udvikle en metode, der gør det muligt at måle aktiviteten i en enkelt nanopartikel i en katalysator. I øjeblikket sker analyserne på et ensemble af partikler, så hvis den nye metode lykkes, vil det øge følsomheden af målemetoden en million gange.

”Hvis vi kan måle aktiviteten i den enkelte nanopartikels konfiguration, vil det give os en forståelse for, hvordan aktivitet og nanostruktur hænger sammen. Med den viden kan vi fremadrettet identificere særlige gunstige konfigurationer af partikler og dermed i sidste ende kunne udvikle mere effektive katalysatorer. Det vil være interessant for forskere, men i høj grad også for virksomheder og deres brug af katalysatorer,” siger Peter Vesborg.

Peter Vesborg har stor fokus på det anvendelsesorienterede. Nye analysemetoder skal kunne efterprøves og være så robuste, at de kan komme ud og blive brugt udenfor universitetslboratoriet. Han har også været involveret i etableringen af et par start-up virksomheder. Dels virksomheden Sun Tube, der er bygget op om Peter Vesborgs eget patent på en revolutionerende ny type solcellemoduler. Derudover virksomheden Spectro Inlets, der producerer en unik membran chip til måling af opløste gasarter med massespektrometri med høj følsomhed i realtid. De anvendes fortrinsvis i forskningssammenhæng, men også til målinger eksempelvis inden for spildevandsområdet og på biogasanlæg.

Peter Vesborg håber, at han med sin nye professortitel får mulighed for at øge indsatsen inden for katalyseforskning.

”Jeg tror, at katalysatorer er et væsentligt element i indsatsen med at finde erstatninger for de fossile brændstoffer og samtidig sikre, at der er bæredygtig energi og materialer nok til en voksende befolkning. Den udfordring vil jeg gerne bidrage til at løse,” siger Peter Vesborg.