Vand ned i afløb

Ny lovgivning om regnvand er nødvendig

tirsdag 03 okt 17

Kontakt

Katrine Nielsen
Innovationsspecialist
DTU Miljø
45 25 14 62

Vand i Byer

Samarbejde på tværs af aktører inden for vandsektoren. Blev startet i 2010 på initiativ af professor Karsten Arnbjerg, DTU Miljø sammen med Teknologisk Institut, DHI, Københavns Universitet og Aalborg Universitet. 

Innovationsnetværkets mål er at skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering.

Herunder at:

  • Bidrage til grøn omstilling
  • Skabe nye grønne arbejdspladser i Danmark
  • Øge eksportpotentialet af grønne teknologier inden for klimatilpasning

Det gøres bl.a. ved at:

  • Indsamle, udvikle og dele viden og skabe praktisk anvendelige løsninger både nationalt og internationalt
  • Forøge både den teknologiske innovation, offentlige innovation og merværdien i forhold til klimatilpasning
  • Præsentere fyrtårne og dokumentere ressourceeffektivitet af løsninger

Stadig flere skybrud og øgede mængder af nedbør betyder, at regnvand mange steder bliver ledt urenset ud i søer og åer. For at beskytte vores vandmiljø er det nødvendigt at stille krav til renheden af regnvandet. DTU står i spidsen for et projekt, der skal danne grundlag for anbefalinger tilfælles europæisk lovgivning på området.

Mange kommuner og forsyningsselskaber arbejder i øjeblikket på klimatilpasningsplaner, der ofte indebærer adskillelse af regnvand fra spildevand for at mindske trykket og hindre overbelastning af rensningsanlæg i forbindelse med de voldsomme skybrud, vi oplever. Regnvandet udledes direkte til søer og åer uden at være blevet renset først. Regnvandet er dog ikke altid så rent, som vi tror, men forurenet af de flader, det lander på – hvad enten det er et tag eller en såkaldt befæstet flade med eksempelvis asfalt eller sten.

"Regnvandet udledes direkte til søer og åer uden at være blevet renset først. "

"I øjeblikket eksisterer der en del teknologiske løsninger, der kan anvendes til at rense regnvandet, før det bliver udledt. Men der findes ingen lovgivningsmæssige krav på området, så hverken kommuner eller leverandører ved, hvilke standarder de skal leve op til i forhold til vandets indhold af bakterier eller stoffer, der er skadelige for natur og mennesker. Det afføder en meget forskellig praksis i landets kommuner”, fortæller Katrine Nielsen, postdoc, DTU Miljø, der er ansvarlig for det nye projekt.

Hun vil sammen med bl.a. Teknologisk Institut og virksomheden Hydro-Systems, der også er en del af projektgruppen, afdække den viden, der allerede findes på området og lære af de europæiske lande, der er langt længere fremme end Danmark på dette område, bl.a. Tyskland og Holland.  

”Vi vil både se på lovgrundlaget for udledning af regnvand i Danmark og resten af EU. Derudover vil vi sammenligne de forskellige teknologier, der findes på området – og på den baggrund til sidst formulere et forslag til en fælles europæisk lovgivning på området”, siger Katrine Nielsen.

Vand skaber værdi
Projektet er igangsat af innovationsnetværket Vand i Byer, der er et samarbejde mellem vidensinstitutioner, offentlige myndigheder, private virksomheder og forsyningsselskaber. Formålet er at bidrage til klimarobuste og bæredygtige byer ved at håndtere vand på en måde, der skaber værdi. Det kan eksempelvis være at udnytte regnvand til at skabe nye og spændende rekreative områder.

Projektet ”Krav til rensning af regnbetinget udledning i Danmark og EU” vil forløbe over de kommende 18 måneder.