Kommende ingeniører får større indblik i jernbanesektoren

onsdag 23 jan 19

Kontakt

Henrik Sylvan
Centerleder
DTU Management
45 25 15 37

Om RailTech DTU

Januar 2016 blev Center for jernbaneteknologi på DTU (RailTech DTU) officielt etableret. Centeret er et samarbejde mellem otte DTU-institutter og Banebranchen, som er brancheorganisationen for den danske jernbanesektor.

Railtech DTU har til opgave at koordinere de jernbanerelevante aktiviteter på DTU inden for uddannelse og innovation, og samtidig være et bindeled til myndigheder og virksomheder.

DTU og Banebranchen har netop indgået en 3-årig kontrakt som en forlængelse af den eksisterende aftale, men med et stærkere fokus på undervisning og et nyt koncept, der indebærer udvikling af jernbanerelaterede cases til DTU-kurser for at gøre opmærksom på de faglige udfordringer, der findes for ingeniører i jernbanesektoren.

Læs mere om centret på Railtech DTU's website.

 

Læs om etableringen af Railtech DTU i 2014.

 

DTU og Banebranchen har forlænget en kontrakt, der skal sikre, at kommende ingeniører får et bedre indblik i banebranchens mange arbejdsområder.

Når eksamensbeviset er i hus, og de unge ingeniører skal ud at søge job, er det sjældent jernbanesektoren, der står øverst på listen. Men det vil Banebranchen nu lave om på sammen med DTU, da udviklingen af jernbanen er afgørende for fremtidens bæredygtige og klimavenlige transport i Danmark. Derfor har man i den netop forlængede kontrakt med DTU’s center for jernbaneteknologi RailTech DTU besluttet, at der skal være et stærkere fokus på samarbejdet om undervisning:

"Der er rift om ingeniørerne, så for at få dem til at interessere sig for jernbanesektoren, vil vi som noget nyt bidrage med midler til udvikling af rigtige cases til undervisningen på DTU og på den måde udbrede kendskabet til de mange fagligt spændende ingeniøropgaver, som findes i vores branche"
Søren Boysen, direktør for Signalsystemer i Banedanmark og formand for Banebranchen

”Der er rift om ingeniørerne, så for at få dem til at interessere sig for jernbanesektoren, vil vi som noget nyt bidrage med midler til udvikling af rigtige cases til undervisningen på DTU og på den måde udbrede kendskabet til de mange fagligt spændende ingeniøropgaver, som findes i vores branche,” siger Søren Boysen, direktør for Signalsystemer i Banedanmark og formand for Banebranchen.

Han håber, at det medfører, at flere færdiguddannede ingeniører på sigt vil vende blikket mod jernbanesektoren, når de skal søge job, da der er mange muligheder både nationalt og internationalt.

Jernbane-cases på populære kurser
Hidtil har DTU udbudt særlige jernbane-kurser, som er udviklet i samarbejde med industrien, men de har ikke tiltrukket nok studerende til at imødekomme behovet for kandidater i branchen.

”Når ingeniørerne starter i deres første job, får de ofte mulighed for sidemandsoplæring, og de bliver sat ind i konkrete jernbanefaglige opgaver på den pågældende arbejdsplads. Man kan derfor altid diskutere, hvor specialiserede vores studier skal være. Samtidig ved vi, at de studerende viser stor interesse for de mere generelle kurser i f.eks. lean og risk management. Derfor vil vi finde egnede jernbane-cases til bl.a. disse kurser, men også til tekniske kurser inden for f.eks. Internet of Things, data, byggeri, el og mekaniske systemer for på den måde at nå bredere ud, forklarer centerleder for Railtech DTU Henrik Sylvan.

Det er ham, der står i spidsen for case-arbejdet, og han forventer, at DTU er klar med de første cases til efteråret. Han understreger samtidig, hvor vigtigt det er samfundsmæssigt, at DTU og Banebranchen samarbejder om at løse problemet med rekrutteringen af kandidater til jernbaneindustrien:

”Jernbanen spiller en afgørende rolle for fremtidens integrerede og klimavenlige kollektive transportsystemer, som jo også er en del af FN’s verdensmål. Hvis vi ikke får gjort vores studerende interesserede i denne branche, vil vi i Danmark komme til at se en endnu større mangel på ingeniører i jernbanesektoren bare om nogle få år,” siger Henrik Sylvan.

Han peger på Spanien som et land, der har formået at gøre jernbaneindustrien til en populær branche, men det er ikke nogen nem opgave, og det kræver flere indsatser over længere tid, da mange brancher kæmper om ingeniørerne.