Test person in AVIL (Photo: Jens Cubick)

Høreapparater vil i fremtiden kunne reagere på hjernens signaler

fredag 15 sep 17

Kontakt

Torsten Dau
Sektionsleder, Professor
DTU Sundhedsteknologi
45 25 39 77

Kontakt

Jan Madsen
Professor, Sektionsleder, Vicedirektør
DTU Compute
45 25 37 51
Professor Torsten Dau fra DTU vil ved det kommende teknologi topmøde High Tech Summit præsentere sine visioner og gøre status på arbejdet med høreapparater. Individuelle løsninger vil se dagens lys inden længe. 

Professor Torsten Dau står i spidsen for Hearing Systems på DTU Elektro, der arbejder med hørelse og høreapparater. Hidtil har meget forskning og især udvikling handlet om at gøre høreapparater stadig mindre og mere effektive, men i dag arbejder forskerne særligt på to områder: at forstå årsagerne til individuelle høretab og at bruge hjerneaktiviteten til at støtte styringen af et høreapparat.  

”Det ene område har fokus på at kunne tilpasse høreapparaterne, så de i større grad bliver individualiseret. Vi ved, at hørehæmmede typisk har vidt forskellige høretab – men i dag tilpasser vi næsten udelukkende høreapparater ud fra audiogrammet, der kun afspejler hørbarheden af toner ved lave lydniveauer. Men det afspejler ikke nødvendigvis, hvor god man er til fx at forstå tale i støjende omgivelser. Vi arbejder derfor på at få kategoriseret forskellige typer af høretab, som skal kunne identificeres ved hjælp af flere tests – og som vi derefter kan tilpasse høreapparatet ud fra, så det bliver langt mere individualiseret end i dag,” siger Torsten Dau.

Torsten Dau forventer, at denne løsning vil kunne realiseres inden for de nærmeste år, da forskerne i et stort samarbejdsprojekt på tværs af universiteter, hospitaler og høreapparatindustrien i Danmark allerede er kommet langt i forhold til at identificere, hvilke elementer et høretab skal kunne kategoriseres efter.

Hjernen skal styre høreapparatet

Det andet store område handler om at benytte hjernens signaler til at styre høreapparatet, så det selektivt forstærker de lyde, brugeren fokuserer på. 

”Det kan fx være i situationer, hvor man prøver på at høre, hvad der bliver sagt fra bagsædet af en bil. Sådanne typer høreapparater ville ideelt set kunne forstærke talen fra bagsædet på en smart og effektiv måde, uden at brugeren behøver at skulle dreje hovedet og fjerne fokus fra trafikken. Så langt er vi ikke i dag, men målet er – lidt populært sagt – at kunne læse folks hjerneaktivitet, så høreapparatet kan forstærke netop den stemme eller lyd, som brugeren fokuserer på og ignorere andre lyde. Fuldstændig ligesom en normalt hørende er i stand til,” fortæller Torsten Dau.

Denne teknik har dog endnu ikke haft sit afgørende gennembrud. Den kommer til at kræve modeller, der kan bygge bro over de processer, der sker med lyden i henholdsvis det indre øre og i hjernen. 

”Vi forsker intenst inden for området og bliver langsomt i stand til at forstå, hvordan det auditive system kan skelne mellem det mix af forskellige lydkilder, der på samme tid når frem til det indre øre og så udvælge netop de lyde, som lytteren koncentrerer sig om at høre,” fortæller Torsten Dau.

Danmarks første konference, der samler forskning og industri

Torsten Dau taler torsdag den 21. september på High Tech Summit. Det er et nyt dansk teknologisk topmøde, der er blevet til efter forbillede fra bl.a. USA, hvor universiteterne med succes står bag lignende arrangementer, der samler virksomheder og forskning.

High Tech Summit finder sted over to dage på DTU, den 20. og 21. september, hvor 55 udstillere fra dansk erhvervsliv og over 200 start-ups fra mere end 40 forskellige lande mødes med topforskere, studerende, iværksættere, udviklere og investorer for at se, teste og debattere fremtrædende digitale trends.

Målet med High Tech Summit er at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse inden for centrale teknologifelter og forretningsområder. Det sker i erkendelse af, at det ikke længere er muligt at sidde alene og opfinde noget stort som i gamle dage. Nu kræver det en bred samarbejdsflade at nå det helt store gennembrud.

Det er gratis at deltage i High Tech Summit, hvis man tilmelder sig på hightechsummit.dk. Alle er velkomne.

Se mere på hightechsummit.dk