Gelelektroforese - foto: Mikkel Adsbøl

Fødevarer vi kan stole på

onsdag 31 jul 19

Kontakt

Flemming Bager
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 69 96
Fødevarer kan indeholde stoffer, som kan skade sundheden. DTU Fødevareinstituttet vurderer risici i hele jord til bord-kæden for at sikre fødevaresikkerheden, så hverken danske eller internationale forbrugere bliver syge af den mad, de spiser.

Fødevarer indeholder vigtige næringsstoffer, som er nødvendige for sundheden. Men samtidig kan fødevarer indeholde skadelige kemikalier eller sundhedsskadelige bakterier. Derfor er det vigtigt, at vi som forbrugere trygt kan spise de fødevarer, vi køber i butikkerne.I Danmark har der været en lang tradition med at holde risikovurdering og risikohåndtering adskilt. DTU Fødevareinstituttet udarbejder risikovurderinger på fødevareområdet, mens Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen står for risikohåndteringen.

 

Danske resultater giver genlyd i Europa

Danmark har en stolt tradition for, at myndigheder, forskere, erhverv og interessenter arbejder tæt sammen om at forbedre fødevaresikkerheden. Det skaber ikke blot tryghed for danske forbrugere, men giver også genlyd ude i verden, hvor der er efterspørgsel på både danske fødevarer og dansk ekspertise.

 

Adgangen til data er altafgørende

Danmark har i mange år haft en videnskabeligt underbygget tilgang til fødevaresikkerhed og er afhængige af gode opdaterede data om befolkningsgruppers fødevareindtag, fødevarers indhold af næringsstoffer og eksponering for kemikalier og sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet råder således over centrale databaser med lange tidsserier og stor metodisk konsistens.

"Ambitionen er, at de danske forbrugere med få klik kan hente brugbar viden om fordele og ulemper ved at spise de fødevarer, som er på hylderne i supermarkedet. Så i fremtiden vil vi i DTU Fødevareinstituttet gerne se på, hvordan vi kan gøre disse data lettilgængelige og brugbare for de danske forbrugere"
Afdelingschef Flemming Bager

 

Læs mere

Læs mere om DTU Fødevareinstituttets arbejde med at udarbejde risikovurderinger og om instituttets nationale fødevaredatabaser i en artikel i DTU Fødevareinstituttets 60 års jubilæumsskrift:

Fødevarer, vi kan stole på.

 

DTU Fødevareinstituttet fejrer i år 60 års fødselsdag, da det den 5. juni 1959 blev besluttet at etablere et nationalt fødevareinstitut i Danmark. De kommende måneder vil de øvrige artikler i jubilæumsskriftet blive offentliggjort.


Se også artiklen: I frontlinjen for sund, sikker og bæredygtig mad.

 

 

DTU Fødevareinstituttet forebygger sygdom og fremmer sundhed

Forbrugerne går i stadig stigende grad op i deres sundhed. Magasiner og nyhedsmedier bugner med råd om at spise sundt, motionere mere og i det hele taget leve sundere – og efterspørgslen efter sunde og sikre fødevarer stiger fortsat. 

Men samtidig bliver flere og flere ramt af infektionssygdomme og livsstilssygdomme, og kemikaliepåvirkninger kan føre til kræft og true vores evne til at få børn. 

Derfor er forskning, som forebygger sygdom og fremmer sundhed, vigtig.

Størstedelen af DTU Fødevareinstituttets forskningsprojekter, rådgivning til myndigheder, samarbejde med virksomheder og undervisningsaktiviteter har netop som grundlæggende vision at gøre en forskel ved at forebygge sygdomme og fremme sundhed indenfor en lang række områder.

 • antibiotikaresistens
  uønskede effekter af kemiske stoffer
 • ernæring
 • fødevareallergi
 • mikrobiologisk fødevaresikkerhed
 • hygiejnisk design i fødevareproduktionen
 • helhedsvurdering af sundhedseffekter
 • kemisk fødevareanalyse
 • nanomaterialer i fødevarer
 • risikovurdering
 • tarmsundhed
 • udvikling af sunde fødevarer og ingredienser