Foto: DTU Byg/Lulu Weschler

Ftalater trænger ind i huden direkte fra luften

tirsdag 20 okt 15
|

Kontakt

Gabriel Bekö
Lektor
DTU Byg
45 25 40 18

Sådan foregik forsøget

Seks raske mænd i alderen 27-66 blev under forsøget isoleret i et rum, hvor de blev eksponeret for en lettere forhøjet dosis af ftalater i seks timer ad gangen, mens de indåndede ren luft gennem en særlig hætte. Efterfølgende blev forsøgspersonernes urin undersøgt for at måle indholdet af stofskifteprodukt fra ftalat. Forsøget viste, at kroppen optager en betragtelig mængde ftalater alene ved at blive eksponeret for stofferne gennem den luft, vi befinder os .
Vores hud er langt mere modtagelig over for ftalater optaget direkte fra luften end hidtil antaget. Det viser ny forskning fra DTU Byg, der af den hidtil første af sin art. Derfor bør luftbåret indtag indgå i fremtidige eksponeringsvurderinger af ftalater, anbefaler forskerne bag.

Ftalater er syntetiske stoffer, der primært trænger ind i vores krop gennem indånding, indtag og direkte kontakt med huden. Det har indtil for nylig været den gængse opfattelse af, hvordan ftalater opfører sig. Nye studier fra DTU Byg viser imidlertid, at huden kan absorbere betragtelige doser, når blot vi opholder os i en rum, hvor luften indeholder ftalater, uden at huden er i direkte kontakt med produkter, der indeholder ftalater, eller kommer ind i kroppen gennem indånding.

Hverdagsstoffer optages i huden direkte fra luften

”Ftalater findes indendørs i alt fra byggematerialer over plastiskflasker til vores shampoo. Det er stoffer, der omsættes hurtigt i vores krop og derfor hurtigt forsvinder igen. Alligevel viser målinger, at vores krop til alle tider indeholder en mængde ftalater. Det tyder på, at vi vedvarende indtager disse stoffer. Derfor giver det god mening at undersøge, hvordan ftalater overføres til vores hud direkte fra luften for at få alle eksponeringskanaler undersøgt,” fortæller Gabriel Bekö, lektor ved Sektion for Indeklima og Bygningsfysik ved DTU Byg og medforfatter til en artikel om de nye resultater.

De to stoffer, som er undersøgt i forsøget, er ftalater af typerne DEP (diethyl phtalate) og DnBP (di-n-butyl phtalate). Fælles for dem er, at de er af typen halvflygtige organiske forbindelser, og at vi ofte støder på dem i vores hverdag. Begge typer ftalater findes blandt andet i kosmetik. DEP findes derudover i parfume og produkter til personlig pleje, såsom shampoo. DnBP anvendes udover i kosmetik blandt andet også som blødgøringsmiddel i bygningsmaterialer.

Eksponeringsvurdering bør opdateres

"Det giver god mening at undersøge, hvordan ftalater overføres til vores hud direkte fra luften for at få alle eksponeringskanaler undersøgt"
Gabriel Bekö

Ftalater er under mistanke for at være hormonforstyrrende. Særligt ufødte børn og mindre børn kan tage skade af at blive eksponeret for ftalater. Det skyldes, at stofferne opfører sig ligesom hormoner. Det kan skade en krop, der stadig er i gang med at udvikle sig, mens eksponering ikke umiddelbart har de store konsekvenser for voksne, forklarer Gabriel Bekö.

Der forskes derfor meget i ftalaters påvirkning, når stofferne eksempelvis bruges som blødgørere i plastiklegetøj, der kommer i direkte kontakt med små børn. DTU Bygs forsøg fortæller dog ikke noget om de sundhedsmæssige risici ved at indtage ftalater – det lader ingeniørerne lægevidenskaben om. Gabriel Bekö vurderer alligevel, at det er værd at tage denne nye kanal for optagelse med i risikovurderingen for ftalater.

”Optagelse af ftalater gennem huden, der stammer direkte fra luften, er hidtil ikke blevet inddraget som risikofaktor på linje med direkte eksponering.  Vores forskning viser, at kroppens optagelse af stofferne direkte fra luften ligger på niveau med den eksponering, der sker ved indånding. Efter seks timers eksponering var den direkte optagelse gennem huden af ftalattypen DEP lige det samme som niveauet gennem indånding. For ftalattypen DnBP gælder det, at den direkte optagelse gennem luft var en anelse mindre end ved indånding. Derfor opfordrer vi til, at luftbåret indtag fremover tages med i eksponeringsvurderingen af ftalater,” konkluderer Gabriel Bekö.

Resultatet af studierne er offentliggjort i tidsskriftet Environmental Health Perspectives i oktober 2015.