Andreas Hougaard Laustsen

Forskere udvikler nye metoder til at designe terapeutiske antistoffer

mandag 02 sep 19

Kontakt

Andreas Hougaard Laustsen
Lektor
DTU Bioengineering
29 88 11 34

Kontakt

Mette Haagen Marcussen
Kommunikationschef
DTU Bioengineering
23 71 23 10

Terapeutiske antistoffer

Antistoffer spiller en afgørende rolle i kroppens forsvar mod fremmede organismer. Det er proteiner, som produceres i immunsystemet og som binder sig til fremmede molekyler fra eksempelvis bakterier eller virus og hindrer dem i at udvikle sig. 

Terapeutiske antistoffer bliver skabt i laboratorier og er specielt designede til at binde sig til en bestemt sygdom eller organisme, og bruges i dag som behandling af forskellige sygdomme så som kræft og gigtsygdomme.  

Andreas Hougaard Laustsen

Lektor Andreas Hougaard Laustsen leder forskningsgruppen Tropical Pharmacology Lab på DTU Bioengineering, hvor han sammen med bachelor-, master-, ph.d.-studerende og postdocs arbejder på både at udvikle nye metoder til at udvikle terapeutiske antistoffer og på at fremstille en ny generation af modgifte baseret på humane antistoffer.

I 2017-2019 var Andreas Hougaard Laustsen medlem af WHO’s Arbejdsgruppe for Slangebidsforgiftninger.

Forskere på DTU sætter fart på udviklingen af nye metoder til at designe medicin baseret på menneskelige antistoffer, som vil kunne bruges til behandling af kræft, autoimmune sygdomme, multiresistente bakterier og forgiftninger efter slangebid.

Udviklingen af de nye metoder til at udvikle antistoffer er blevet mulig med en ERC Starting Grant bevilling på 11,2 mio kroner fra Det Europæiske Forskningsråd. Forskningen udføres af lektor Andreas Hougaard Laustsen fra DTU Bioengineering, som i projektet MABSTER vil udvikle nye metoder til at finde menneskelige antistoffer med særlige bindingsegenskaber. Antistoffer med disse egenskaber vil bl.a. kunne bruges til at udvikle en ny generation af modgifte designet på en særlig måde, så de er sikre, billige at producere og kan gives i ultra lave doser.

"De nye bioterapeutiske antistoffer vil kunne bruges til at udvikle lægemidler mod sjældne tilfælde af kræft og kroniske sygdomme, lægemidler som virker bredspektret mod flere forskellige infektioner, eller de kan fine-tunes til at virke et helt bestemt anatomisk sted i kroppen for at undgå bivirkninger i for eksempel raske organer."
Lektor Andreas Hougaard Laustsen, DTU Bioengieering

Udviklingen af de nye metoder til at udvikle antistoffer er blevet mulig med en ERC Starting Grant bevilling på 11,2 mio kroner fra Det Europæiske Forskningsråd. Forskningen udføres af lektor Andreas Hougaard Laustsen fra DTU Bioengineering, som i projektet MABSTER vil udvikle nye metoder til at finde menneskelige antistoffer med særlige bindingsegenskaber. Antistoffer med disse egenskaber vil bl.a. kunne bruges til at udvikle en ny generation af modgifte designet på en særlig måde, så de er sikre, billige at producere og kan gives i ultra lave doser.

Andreas Laustsen forklarer, at den nye type modgift skal produceres i cellefabrikker på basis af menneskelige antistoffer, og hvert enkelt antistof skal designes til at virke mod flere typer slangegifte.

”Vi arbejder på at udvikle og forfine de bioteknologiske metoder vi bruger til at finde terapeutiske antistoffer. Forbedrede metoder vil gøre det muligt for os at finde ”intelligente” antistoffer, som fx kan gives i meget lave doser og stadig være effektive, eller som kan bruges mere bredspektret, altså virke mod flere typer gift. Dette vil bl.a. gøre det muligt at udvikle den næste generation af slangemodgift. Men det vil også gøre det muligt at udvikle antistofbaseret medicin til en lang række infektions- og parasitsygdomme.”

Andreas Hougaard Laustsens forskningsgruppe Tropical Pharmacology Lab havde allerede i 2018 det første store gennembrud, hvor han i samarbejde med forskere fra Instituto Clodomiro Picado i Costa Rica og IONTAS fra Cambridge i England lykkedes med at bruge en bioteknologisk metode til at producere og opformere menneskelige antistoffer mod den sorte mambas gift. Det er den succes forskningsgruppen nu arbejder videre på.

Muligheden for at udvikle nye typer af antistoffer vil ikke kun være relevant for sygdomme, der har samfundsmæssig betydning i fattigere dele af verden, så som slangebidsforgiftning. De metoder, som projektet MABSTER sigter mod at udvikle, vil også kunne bruges til at udvikle medicin mod kræft, autoimmune sygdomme, og endda mod multiresistente bakterier:

”De værktøjer vi udvikler, har potentiale til at udgøre et paradigmeskifte inden for modgiftsforskningen og inden for design af bioterapeutiske midler mod muterende sygdomme som kræft, infektioner og parasitter. De nye bioterapeutiske antistoffer vil kunne bruges til at udvikle lægemidler mod sjældne tilfælde af kræft og kroniske sygdomme, lægemidler som virker bredspektret mod flere forskellige infektioner, eller de kan fine-tunes til at virke et helt bestemt anatomisk sted i kroppen for at undgå bivirkninger i for eksempel raske organer,” siger Andreas Hougaard Laustsen.

ERC Starting Grant

Er en pulje af bevillinger på 1,5 mio euro, svarende til 11,2 mio DKK over op til fem år, som uddeles hvert år af Det Europæiske Forskningsråd. ERC Starting Grants gives til talentfulde forskere med to til syv års erfaring siden deres ph.d. til at opbygge en forskningsgruppe omkring et innovativt forskningsprojekt. I denne runde er der uddelt 621 mio euro til 408 forskere heraf tre på DTU. Læs mere på fondens hjemmeside