Laura Friis, studerende på DTU og ansøger til ny nye studieretning Cell Factory Engineering. Foto: Peter Aagaard Brixen.

Stor søgning til nye studieretninger på Master i Bioteknologi

mandag 09 sep 19

Kontakt

Mogens Kilstrup
Lektor
DTU Bioengineering
45 25 25 28

Kontakt

Malene Bonné Meyer
Undervisningschef
DTU Bioengineering
45 25 25 69
Master i Bioteknologi styrkes med fire specialiserede studieretninger

Master i bioteknologi er tæt på at få fordoblet antallet af studerende på kandidatniveau, efter DTU har oprettet fire nye studieopretninger. Hvor der i 2018 blev optaget 60 masterstuderende på kandidatuddannelsen er det tilsvarende tal i år 105. Uddannelserne styrker de studerendes profil inden for ekspanderende fagområder som fermentering, indsigt i cellefabrikker, proteiner og biosystemer.

”Vi vil uddanne studerende, med en stærk profil inden for særlige fagområder. Master i bioteknologi  kan fortsat skræddersyes efter de studerendes egne interesser. Men ved at oprette de nye linjer, så giver vi studerende mulighed for at komme videre fra DTU med en klar specialisering,  målrettet specifikke arbejdsområder indenfor både academia og industri, ” siger undervisningschef på DTU Bioengineering Malene Bonné Meyer.

De fire specialeretninger i master i bioteknologi etableres inden for stærke forskningsområder på DTU Bioengineering. Fermenteringslinjen er en del af Fermentation Based BioManufacturing initiativet, hvor DTU med en bevilling på 187 mio. kr. fra Novo Nordisk fonden tilbyder uddannelser i fermentering på masterniveau, ph.d. samt efteruddannelse. Novo Nordisk Fondens bevilling strækker sig over en syvårig periode, hvor DTU vil uddanne i alt ca. 30 topkandidater på ph.d.-niveau og årligt 15-20 på kandidatniveau.

"Det motiverer mig, at bedre udnyttelse af cellefabrikker kan udvikle vores samfund i mere bæredygtig retning. Derudover forventer jeg, at de nye studieretninger giver os stærkere faglige kompetencer inden for de enkelte områder af bioteknologien."
Laura Friis

Specialeretningen i fermentering, der kombinerer kompetencer inden for cellefabrikker, protein engineering og procesteknologi, oprettes i samarbejde med DTU Kemiteknik. 
Som et led i styrkelsen af masteruddannelsen i bioteknologi har DTU desuden oprettet specialeretninger inden for andre veletablerede forskningsområder. Det drejer sig om en nye studieretninger i:

Biosystems Engineering, hvor de studerende får indsigt i komplekse biosystemer og deres samspil. 
Cell Factory Engineering, som giver de studerende styrkede kompetencer til at arbejde med forskning og uddannelse i at udnytte cellers egenskaber i industriel produktion.
Protein Engineering, med fokus på proteinvidenskab og projekter, der udnytter viden om proteiner i biofarmaceuticals og inden for affaldshåndtering.

Laura Friis, har søgt ind på den nye studieretning Cell Factory Engineering. Hun har i sin bachelor beskæftiget sig med genmodificering af bakterier.

”Det motiverer mig, at bedre udnyttelse af cellefabrikker kan udvikle vores samfund i mere bæredygtig retning. Vi kan bruge færre ressourcer i produktionen og få celler til at producere en række stoffer mere miljøvenligt. Derudover forventer jeg, at de nye studieretninger giver os stærkere faglige kompetencer inden for de enkelte områder af bioteknologien. Det vil være godt for industrien at vide, hvad vi kan. Og jeg håber naturligvis også, at en master med specialisering i cell factories vil gøre det lettere for mig at få et job inden for det felt, jeg synes er spændende,” siger Laura Friis.