Foto: Anna Josefine Sørensen/Thea Mathilde Larsen/Lærke Cecilie Bjerre

Akustisk byplanlægning giver urbane åndehuller

mandag 09 jan 17
|

Kontakt

Per Goltermann
Professor
DTU Byg
45 25 16 84
Tre DTU-studerende deltog i slutningen af 2016 i en international akustikkonference i Hawaii. Her vandt de prisen Young Investigator Best Paper Award i kategorien støj for deres projekt om, hvordan akustik kan bruges i byplanlægning.

De tre studerende Anna Josefine Sørensen, Thea Mathilde Larsen og Lærke Cecilie Bjerre læser henholdsvis elektroteknologi, byggeteknologi og bygningsdesign på kandidatniveau.

I foråret 2015 lavede de et fælles projekt i kurset miljøakustik, der handlede om, hvordan en bedre og bredere forståelse af akustisk kvalitet kan bruges i planlægningen af fremtidens byer.

Projektet var så godt, at de vandt  ”Young Researcher Award 2016” til Danish Sound Day i foråret 2016. I slutningen af 2016 tog de så turen til Honolulu, Hawaii for at deltage i konferencen 5th Joint Meeting of the Acoustical Society of America and Acoustical Society of Japan, hvor de vandt endnu en pris.

God feedback fra prominente forskere

På konferencen skulle de fremlægge deres projekt ”On-site and laboratory soundscape evaluations of three recreational urban spaces” i sessionen "Noise Impacts and Soundscapes at Outdoor Gathering Spaces” for en fagjury i kategorien “Noise”.

”Vores fremlæggelse fokuserede især på, hvordan man kan bruge lytteeksperimenter til at imitere eller simulere støjopfattelsen i den fulde kontekst udendørs. Bagefter deltog vi i en paneldebat, hvor der var stort fokus på og interesse for vores projekt, der deltog sammen med ni andre projekter. Vi fik rigtig god feedback og en god diskussion med de allermest prominente forskere indenfor feltet,” siger Thea Mathilde Larsen.

”Til Danish Sound Day 2016 pitchede vi vores projekt til Young Researcher Pitch Battle og vandt prisen som årets unge forskere samt et rejsegavekort på 8000 kr. Prisen gik til os med begrundelsen, at vi havde fundet en praktisk og nem implementérbar løsning, der imødekommer det stigende behov for urbane åndehuller,” fortæller Thea Mathilde Larsen om den pris, der gav de tre studerende mulighed for at tage til Hawaii.

Internationalt behov for urbane åndehuller

Umiddelbart inden de tre studerende tog af sted til konferencen på Hawaii, indsendte de en artikel baseret på deres projekt til et tidsskrift. De venter nu på svar om, hvorvidt artiklen bliver optaget.

”Vores projekt viser, at den faktiske kontekst har en enorm indflydelse på vores opfattelse af lyd i byrum. Fremtidens byplanlæggere skal derfor være forsigtige med at basere løsninger på forsøg fra laboratorier. Vi synes, at vores resultater er vigtige, og vi er glade for at have delt dem med forskere verden over, da urbaniseringen og behovet eksisterer internationalt,” fortæller Lærke Cecilie Bjerre, der netop har afsluttet sin kandidatuddannelse i bygningsdesign.

Projektet er et godt eksempel på, hvad man som studerende kan få ud af samarbejde på tværs af faggrænser på DTU, mener Per Goltermann, professor og uddannelsesleder på DTU Byg.

”Her kan vi se, hvad tre entusiastiske studerende fra DTU kan opnå, når de samarbejder på tværs af uddannelserne. De har kombineret deres teoretiske viden, målinger af virkeligheden og eksperimentelt arbejde i laboratorierne med sund fornuft for anvendelsen af resultaterne. Det er et meget fint eksempel på, hvordan man skaber ny viden, som flytter grænser og kan imponere internationalt – og som samtidig er brugbar ude i samfundet,” siger Per Goltermann.

Om projektet "On-site and laboratory soundscape evaluations of three recreational urban spaces”

På grund af den stigende urbanisering er der mere end nogensinde før brug for bæredygtige løsninger til at skabe byrum, hvor folk kan få et åndeligt pusterum fra den stressede hverdag. Projektet "On-site and laboratory soundscape evaluations of three recreational urban spaces” fokuserer på, hvordan beskrivelsen af lydkilder og en bredere forståelse af akustisk kvalitet bringer ny viden ind i planlægningen af fremtidens byer.

I projektet blev selve lydniveauet som grænseværdi for stilleområder udfordret. Det skete ved at undersøge foretrukne lydkilder på tre forskellige steder i København, samt hvordan folk opfatter det akustiske miljø. Som kontrol blev lydoptagelserne fra lydkilderne præsenteret i et lytterum, hvor testpersonerne havde enten en visuel kontekst eller blot lydoptagelserne.

Resultaterne viste, at lydopfattelsen i lytterummet var direkte korreleret med lydniveauet. Dette var imidlertid ikke tilfældet ude i byrummene, hvor der var en klar sammenhæng mellem de foretrukne lydkilder, der var til stede, og opfattelsen af et komfortabelt byrum.

Se præsentationen af projektet på Danish Sound Day her.