Pure-tone audiometry - Hearing Systems (Foto: Joachim Rode)

Bedre tilpasning af høreapparater i fremtiden

torsdag 30 aug 18

Kontakt

Raul Sanchez Lopez
Postdoc
DTU Sundhedsteknologi
Ny forskning fra DTU skaber grundlag for en bedre tilpasning af høreapparater til brugerens behov. Målet er, at flere bliver tilfredse med deres høreapparat og faktisk bruger det. 

I dag sker tilpasningen af høreapparater på baggrund af en enkelt test, der i store træk minder om den, vi kan huske fra skolen. Du får et sæt hovedtelefoner på og skal række hånden op, når du hører en bip-lyd i enten det ene eller andet øre. Herefter er det op til audiologens erfaring at indstille høreapparatet, så det fungerer bedst muligt. Ofte betyder det dog en længerevarende proces, hvor brugeren skal hjem og afprøve høreapparatet og derefter kommer tilbage til audiologen for at få det indstillet igen. Det kræver gerne flere besøg – og ender desværre ofte med, at brugeren til sidst opgiver og lægger høreapparatet væk. 

Et forskerhold fra DTU har et ønske om at kunne basere den første indstilling af høreapparater på en mere præcis profil af den enkeltes hørelse. De har derfor taget udgangspunkt i to videnskabelige undersøgelser, der er gennemført inden for de sidste par år, hvor 130 personer med høretab har gennemgået en lang række test. I hver af undersøgelserne indgår et omfattende testbatteri, der krævede mellem to og fire timer at gennemføre pr. deltager, og som derfor har givet et detaljeret billede af årsagen til forskellige typer høretab, og hvordan de opleves. 

Machine learning har defineret 4 profiler

”Vi har taget alle data fra disse tidligere undersøgelser og set på dem på ny. Det har vi gjort ved hjælp af metoder fra machine learning, som har hjulpet os til at definere to forskellige parametre, der er de væsentligste i forhold til at kunne kategorisere høretabet. Dem har vi brugt som udgangspunkt til en definition af i alt fire forskellige audiologiske profiler, som alle personer med høretab kan indplaceres i”, forklarer Raul Sanchez Lopez, forsker på DTU Elektro

Til hver af de fire profiler hører en indstilling af høreapparatet, som er mest optimal for denne gruppe. Det kan f.eks. være, at personerne i den ene profilgruppe prioriterer kun at kunne høre lyden fra den person, han eller hun kigger på – mens personer i en anden profilgruppe gerne vil have mulighed for også at få forstærket lyde, der kommer fra siden og bag dem. Det indebærer to vidt forskellige indstillinger af høreapparatet.  

”Vores håb er, at vi med to-tre simple test af ca. en halv times varighed kan definere, hvilken profil personen med høretab har. På den baggrund vil audiologen lettere kunne indstille høreapparatet, så det fungerer bedst muligt fra starten – og dermed forhåbentlig også bliver brugt og ikke ender i en skuffe, fordi det alligevel ikke opfylder brugerens behov,” siger Raul Sanchez Lopez. 

Kobling til høreapparat giver bedste match
Udarbejdelsen af de fire audiologiske profiler er en del af et stort projekt, BEAR, Better Hearing Rehabilitation, hvor også Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, universitetshospitalerne og de tre danske høreapparatvirksomheder Oticon, Widex og GN Hearing deltager.

Det næste skridt i projektet er i samarbejde med de tre hospitaler i Odense, Aalborg og Bispebjerg at gennemføre de udvalgte audiologiske test på omkring hundrede personer med nedsat hørelse. På den måde vil forskerne kunne efterprøve deres hypoteser og afprøve, om de fire profiler er de rigtige. Senere vil også en karakteristik af processerne i forskellige typer høreapparater blive koblet til testene.

”Jo bedre vi forstår patienterne og deres høretab og jo større indsigt vi har i høreapparaternes måde at gengive lyd, jo nemmere vil det være at lave det rigtige match,” forklarer Raul Sanchez Lopez, der håber, at de nye test og de fire audiologiske profiler vil kunne anvendes i høreklinikkerne inden for de næste 5-10 år.  

BEAR har fået 29 millioner kr. fra Innovationsfonden og færdiggøres i 2021.