DTU Miljø satser på bæredygtig udnyttelse af ressourcer i affald

onsdag 20 apr 16
|

Med udnævnelse af Thomas Fruergaard Astrup som ny professor inden for bæredygtig udnyttelse af ressourcerne i vores affald, sætter DTU Miljø fokus på forskningen i de miljømæssige problemstillinger omkring affaldshåndtering, ressourceudnyttelse og cirkulær økonomi.

Affald er ikke blot affald, men en ressource som kan udnyttes til nyttige formål til gavn for samfundet. Cirkulær økonomi understøtter omstillingen mod nye forretningsmodeller og anvendelser af ressourcerne i affaldet - ikke kun blandet affald fra husholdningerne, men også restprodukter fra industrien og landbruget.

"Kvalitet i genanvendelsen er alfa og omega. Vi skal sikre, at udnyttelsen af affaldet sker miljømæssigt forsvarligt, så vi undgår utilsigtet spredning af problematiske stoffer i miljøet."
Thomas Fruergaard Astrup

 

Affald består dog ikke altid kun af rene materialer. Affaldet indeholder i nogle tilfælde også miljømæssigt problematiske stoffer, som skal identificeres og fjernes før genanvendelsen. Samtidig bør indsatsen omkring håndtering og opgradering af affaldet stå mål med de miljømæssige gevinster, som opstår ved udnyttelsen af materialerne: det skal sikres, at en reel ressourcebesparelse finder sted.

 

"Kvalitet i genanvendelsen er alfa og omega. Vi skal sikre, at udnyttelsen af affaldet sker miljømæssigt forsvarligt, så vi undgår utilsigtet spredning af problematiske stoffer i miljøet, vores fødevarer og materialerne omkring os" siger Thomas Fruergaard Astrup og pointerer, at "affald repræsenterer vigtige materiale- og energiressourcer i samfundet - vi skal derfor lægge vægt på en balanceret forståelse af ressourceudnyttelsen og sikre, at de rigtige løsninger bringes i spil til gavn for fremtidens generationer."

 

Bæredygtighed skal vurderes i hele ressourcekæden

Thomas Fruergaard Astrup og hans forskningsgruppe er internationalt i front, når det gælder bæredygtighedsvurdering af udnyttelse af ressourcerne i affaldet. DTU Miljø har udviklet et internationalt førende værktøj (EASETECH) til livscyklusvurdering af ressourcestrømme i samfundet. Forskningsgruppen har lang tradition for tæt samarbejde med virksomheder og myndigheder, både ved udvikling af nye teknologier og tilvejebringelse af de rette metoder til vurdering af konsekvenserne for miljøet.

 

Ressourcevinklen skal integreres i samfundet

Institutdirektør for DTU Miljø, Thomas H. Christensen, anser en bæredygtig håndtering af vores ressourcer som et helt centralt element i samfundets videre udvikling. DTU Miljø har en af de internationalt set mest produktive forskningsmiljøer inden for affald. Han ser frem til styrkelsen af fagområdet og glæder sig meget over udnævnelsen af Thomas Fruergaard Astrup til professor.

 

"Thomas har stor erfaring og forståelse for de komplekse problemstillinger, som knytter sig til affald og ressourcer. Bæredygtig udnyttelse af ressourcer kræver en helhedsorienteret tilgang og detaljeret forståelse for hele systemet. Jeg er overbevist om, at Thomas vil bidrage til en værdifuld udvikling af fagområdet og sikre DTU's position i fremtiden" fortæller Thomas H. Christensen.