Ansvarshavende redaktør for Wind Energy Science Jakob Mann fra DTU Vindenergi og vicepræsident for EUkommissionen Maroš Šefčovič

Hjemmesiden Wind Energy Science er nu med i databasen Scopus

mandag 25 mar 19

Kontakt

Jakob Mann
Professor
DTU Vindenergi
46 77 50 19
At Wind Energy Science nu er at finde i Scopus er afgørende for tidsskriftet, for det er en måde at nå brugerne på, både dem på europæiske universiteter og i resten af verden.

Scopus, en bibliografisk citations-database, har netop afsluttet sin evaluering af det internationale, videnskabelige webbaserede tidsskrift Wind Energy Science, der har DTU Vindenergis Jakob Mann som ansvarshavende redaktør. Scopus har meddelt, at tidsskriftet bliver inkluderet i databasen og erklærede samtidig, at ”Wind Energy Science udgiver artikler af høj videnskabelig kvalitet af interesse for et bredt internationalt akademisk, professionelt publikum”.

Jakob Mann siger om nyheden: ”Årsagen til Wind Energy Science’s succes er den stadige strøm af bidrag af høj kvalitet fra vindenergifælleskabet, en gruppe af blandt andet anonyme kritikere og andre, der kommenterer de frit tilgængelige artikler samt det redaktionelle udvalgs vedholdende arbejde”.
Indekseringen i Scopus er en milepæl for European Academy of Wind Energy (EAWE), for det var dem, der for tre år siden påbegyndte tidsskriftet i samarbejde med den tyske forlægger af videnskabelig litteratur, Copernicus Publications.

Processen med at få indekseret tidsskriftet i Scopus er tidskrævende. Det kan tage adskillige uger eller endda måneder, før Scopus er færdige med at behandle alle de XML metadata, der følger med overførslen af data fra Copernicus. Når indekseringen i Scopus er fuldendt, forventer Jakob Mann at modtage et endnu større antal af interessante artikler.